Jeg kan hjælpe med

  • Være aktiv i studenterorganisationer
  • Arbejde ved siden af studierne
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg overvejede mange forskellige uddannelser, inden det endelige valg faldt på International Business and Politics, eller IBP som vi kalder uddannelsen. Jeg fik indskærpet, at en potentiel uddannelse skulle inkorporere min største interesse, nemlig politik dog uden at give helt afkald på nogle af de andre interesser, jeg havde. Udover at have et politisk islæt så jeg gerne, at min fremtidige uddannelse blev krydret med et internationalt udsyn og en bred vifte af forskelligartede karriemuligheder, der åbnede døre til både det private og offentlige, hvorfor jeg så IBP-uddannelsen som den mulighed, der kombinerede alle tre kriterier bedst. Og jeg er absolut ikke blevet skuffet.

IBP er ikke blot en international udgave af statskundskab, og det er heller ikke en regulær erhvervsøkonomisk uddannelse, der er peppet op med et vilkårligt buzzword. Studiet giver en indsigt i international politik, økonomi og virksomhedsledelse, og det er netop spændingsfeltet derimellem, der er et værdifuldt og yderst brugbart værktøj til at forstå moderne forretningsførelse og politik og ikke mindst deres gensidige afhængighed af hinanden. Med en International Business and Politics-uddannelse udbygges den nødvendige faglige ballast for at forstå at navigere både politiske og forretningsmæssige interesser i en global verden. IBP formåede i den grad at imødekomme mine forskellige interesser og åbnede samtidig også mine øjne op for fagområder, jeg ikke havde blik for inden påbegyndt uddannelse.

Mit studie

Den interdisciplinære tilgang, som er uddannelsens fordel, kan til tider også synes dens ulempe. Det skete mere end én gang, at jeg mistænkte IBP for at være et grelt tilfælde af akademisk skizofreni. Gav det mening at starte dagen ud med EU teorier, for umiddelbart derefter at bytte abstrakte begreber og lange navne med lånestrategier og regnskabslæsninger? Blev jeg rustet til at blive investeringsbanker eller embedsmand? Det tog noget tid, før sammenhængen mellem fagene faldt på plads, da særligt det første år på uddannelsen er påtænkt at bygge et fundament – men med lidt tålmodighed kom det hele (eller det meste) til at gå op i en højere enhed. Og med den forståelse var det et plus, at man blev klædt godt på til at kunne begå sig i mange forskellige brancher.

Jeg kan lige så godt adressere den lyserøde elefant i rummet med det samme – IBP og CBS i det hele taget er genstand for mange fordomme. Det høje karaktergennemsnit på uddannelsen leder tankerne hen på et studiemiljø udelukkende bestående af jakkesætsbeklædte albuesave. Det passer heldigvis (!) ikke. Det kan dog være ret udfordrende at affinde sig med en ny rolle. Grundet uddannelsens stærkt selektive adgangskvotient kræver det en vis tilvænning at gå fra at være den bedste i klassen til blot at være gennemsnitslig i et hav af utroligt dygtige, intelligente og ambitiøse medstuderende. Men i stedet for et rivaliserende og ubehageligt studiemiljø har det fremspirret et smitsomt drive og en hjælpsomhed blandt de studerende, der har en kollektivt motiverende effekt.

Det er bestemt ikke for at afskrække, men de økonomiske fag, særligt i den første del af bacheloren, fylder noget, og det er derfor ikke en dårlig idé at have matematik på A-niveau på gymnasiet, eller som minimum have viljen til at bygge videre på et B-niveaus matematik. Med de økonomiske og de business-orienterede fag får du brug for dine matematiske kundskaber, men for mit vedkommende har det været en skøn afveksling at kunne få en til tider meget tiltrængt pause fra de langhårede politiske tekster til fordel for at regne sig frem til et facit, jeg kunne sætte to utvetydige streger under. Der er en overvægt af studerende, der tilkender sig mest det ene eller det andet af bogstaverne i I-B-P, men mange oplever en kærkommen åbenbaring af nye faglige interesser i løbet af studietiden. I mit eget tilfælde har det betydet, at jeg udviklede en forkærlighed for politisk økonomi, et unikt akademisk felt, som IBP endnu har monopol på i de danske uddannelsesinstitutioner.

Mine råd

1
En god studiegruppe med søde mennesker og bredfavnende akademiske spidskompetencer er alfa og omega. I vil være hinandens sikkerhedsnet både fagligt og socialt, som vil hjælpe dig igennem den sidste søvnløse halvdel af din 48 timers eksamen (er du ikke allerede en habil kaffedrikker, kan jeg garantere dig for, at du vil modtage dit Bachelor of Science-bevis som et helt andet menneske). Din studiegruppe vil være dine venner, som du vil fejre alt fra overståede eksaminer til ja, blot din fortsatte overlevelse, så en god studiegruppe er en væsentlig del af studiet.

2
Tag til alle øvelsestimer! Det er ikke nødvendigvis en falliterklæring at glippe forelæsninger (ikke at jeg advokerer forelæsningspjæk…), men øvelsestimerne giver et brugbart og desværre også alt for sjældent indblik i, hvad der forventes til den forestående eksamen.

3
Tag det roligt – du skal nok nå det hele. Træd helt ud af ræset og fokuser på, at du kommer godt ind i uddannelsen og får gode vaner fra start. Det er en væsentlig investering, som vil komme dig til gode senere på uddannelsen, når du pludselig skal jonglere mellem studie, jobs, udvekslingsophold, dit sociale liv osv. Det er ikke nødvendigt at have det hele i hus på første semester, du har masser af tid senere hen.