I can help with

  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Efter et sabbatår og tre år gymnasiet var jeg meget i tvivl om dels hvilken uddannelsesinstitution jeg ville vælge og dels hvilken uddannelsesretning jeg ville vælge. Det eneste jeg vidste var at det skulle være en uddannelse indenfor det samfundsvidenskabelige eller økonomiske område.

Valget faldt på HA Almen mest af alt pga. institutionen CBS. CBS tiltalte mig med den tætte tilknytning til erhvervslivet, det tilsyneladende gode studiemiljø og mange muligheder for udvekslingsmuligheder. At det blev HA Almen frem for de andre linjer var at det er den mest bredfavnende linje med fag indenfor de fleste aspekter af det erhvervsøkonomiske område – men for at være helt ærlig kunne jeg ligeså godt have endt på KU og læst statskundskab.

My programme

Min egen start på CBS har været svær fyldt med tanker om fremtiden, om dette studie er det rette for mig og om hvordan man er ”en god studerende”. Overgangen fra gymnasium til universitet har været klart den største udfordring hidtil både fagligt og mentalt. Fra den ene dag til den anden bankede ”voksenlivet” på og mine venner begyndte at snakke om studiejobs, CV & fremtidsplaner. Personligt har jeg selv haft svært ved at finde ud af hvor meget tid på den ene side skulle bruge på fritid, sport og venner og på den anden side skole og eksamener. Med tiden har jeg fundet en balance der passer til mig, hvor der i høj grad stadig er plads til at have et liv ved siden af studiet. Ofte vil det at præstere godt fagligt endda afhænge af i hvor høj grad man finder den rette balance mellem det sociale og det faglige.

Rent fagligt har den største udfordring uden tvivl været de mange eksamener. Fra at jeg i gymnasiet kunne komme relativt let til gode resultater, har det i min første tid på studiet været nødvendigt at være meget hårdt arbejdende, for at klare de (vanvittigt) mange eksamener og den store faglige balast. Personligt synes jeg det er hårdt konstant at være underlagt et stort præstationspres med de mange eksamener. En anden ting der har været udfordrende at tilpasse sig, har været det at man må indstille sig på ikke at få læst alt pensum i alle fag. Det vigtige er at kunne trække det mest relevante ud af pensum og derved spare en stor arbejdsbyrde.

På trods af de mange eksamener og det til tider tunge pensum er motivation for at læse HA Almen stadig stor fra mit vedkommende. Særligt er det de mange døre der åbnes i fremtiden med muligheden for mange spændende og udfordrende jobs i mange forskellige brancher.

My advice

1
Find den rette balance mellem det faglige og sociale. Min påstand er at det er en nødvendighed at have et godt socialt liv ved siden af studiet for at kunne præstere optimalt fagligt.

2
Læs kun det vigtigste i pensum. Du har hverken tid eller lyst til at sidde at læse samtlige sider i pensum.

3
Snak med dine venner og ældre studerende og gode studieråd. Alle andre der læser HA Almen har sikkert de samme udfordringer og tanker. Del dem med nogle andre og opsøg genvejene!