Jeg kan hjælpe med

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Som mange andre unge har jeg gennem både folkeskolen og HF været overbevist om, at jeg skulle studere både det ene og det andet. I løbet af HF deltog jeg i et åbent hus arrangement på CBS og blev der overbevist om, at Ha.Jur var vejen frem for mig.

Jeg har altid haft en interesse i, at opnå en større forståelse for de ting der omgiver mig i dagligdagen og som ofte tages for givet. Særligt havde jeg inden CBS en følelse af, at hverken folkeskolen eller HF havde stillet min nysgerrighed ift. noget så grundlæggende som økonomi.

I forbindelse med et åbent hus arrangement, hvor jeg egentlig mest af alt var taget med som moralsk støtte for en veninde, blev jeg bekendt med, at man kunne kombinere økonomi med jura. Dette var på daværende tidspunkt ny viden for mig, og jeg blev ganske hurtig overbevist om, at det var dét jeg skulle læse – på trods af jura ikke havde været i mine overvejelser tidligere. Jeg tænkte, at det kunne give mig den forståelse for økonomien jeg søgte, og samtidig et mod/medspil i form af juraen.
Jeg opdagede Ha.Jur 1-2 år før, at jeg faktisk ansøgte om optagelse, hvilket gav mig mulighed for, at se hvor tit økonomi og jura spiller sammen. Dette gav mig blot endnu mere lyst til at studere de grænseflader og sammenhænge der var mellem de to fagområder.

Mit studie

Studiet har især givet mig meget af den forståelse jeg savnede. Særligt har jura-delen overrasket mig positivt.

Studiet er ikke meget forskelligt fra mine erfaringer på HF i det, at jeg tog en stor del af mine fag som selvstuderende. Det er således faldet mig naturligt med quarter-strukturen og det at arbejde med få fag af gangen.

I forbindelse med studiestarten var jeg særlig nervøs for det faglige niveau og etiketten på CBS. Jeg var overbevist om, at alle andre var meget bedre end mig og særligt at jeg ville være langt bagud ift. dem fra HHX. Dette blev hurtigt gjort til skamme: det var nyt for alle og det viste sig hurtigt, at langt de fleste af os sad med den samme følelse.

Det faglige niveau viste sig, at være lavere end jeg havde forventet – derved ikke sagt, at det var lavt, blot at jeg havde en helt urealistisk idé om arbejdspresset og niveauet.

For så vidt angår etiketten, så blev denne også gjort til skamme og jeg opdagede hurtigt, at en hættetrøje på en kold mandag eller fredag efter Nexus er ganske udbredt blandt de studerende!

Gennem studiet er jeg blevet introduceret for nogle områder jeg ikke var bekendt med inden. Jeg er blevet bevidst om, at det er de juridiske problemstillinger jeg finder særligt interessante. Dette især inden for områderne konkurrenceret, udbudsret (valgfag) og immaterialret (valgfag). Jeg ville dog ikke være et eneste økonomisk fag foruden og ser meget frem til at kombinere de økonomiske mekanismer, jeg har tillært mig, med juraen i forskellige valgfag på kandidatniveau.
Pt. er drømmene rettet mod at dygtiggøre mig inden for kontraktindgåelse og forhandling af IT og/eller entrepriseaftaler – men dette kan nå at ændre sig mange gange endnu!

Mine råd

1
Vælg ikke uddannelse pga. forventninger fra venner, familie eller ’fordi du kan’. Det er den oprigtige motivation der skal drive dig igennem!

2
Deltag i det sociale. Især i starten, men også undervejs – det giver dig venskaber for livet samt en lettere studietid, uanset hvad du måtte vælge at læse.

3
Glem de negative forventninger og rygter om CBS – langt de fleste passer ikke. Dan i stedet egen mening.