Jeg kan hjælpe med

  • Være aktiv i studenterforeninger
  • Være aktiv i studenterorganisationer
  • Være ny i København
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg har mere eller mindre ’altid’ været afklaret om, at jeg skulle studere inden for det samfundsvidenskabelige område. På den baggrund var jeg heldig, da jeg skulle søge videreuddannelse. Især var ug.dk en rigtig stor hjælp. Med deres uddannelsesguide, opdagede jeg uddannelser som jeg aldrig havde hørt om før, heriblandt Erhvervsøkonomi og filosofi. Derudover har jeg brugt sammenligneren på CBS’s egen hjemmeside til at læse om uddannelsen.

Da jeg søgte i sommeren 2014 stod valget mellem Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse på RUC og Erhvervsøkonomi og Filosofi på CBS. Valget faldt således på Erhvervsøkonomi og Filosofi, dels fordi studieformen umiddelbart tiltalte mig mere, og så tilførte CBS et andet fokus til uddannelsen, som umiddelbart tiltalte mig.

Mit studie

Som værende måske en ikke så typisk CBS’er, kom det lidt bag på nogen i min omgangskreds, at jeg havde valgt at søge ind på CBS. Dette har dog vist sig at være det helt rigtige valg for mig.

Jeg befinder mig nu på et studie, hvor jeg ikke kun ser frem til de enkelte kurser, og den viden de tilstede kommer, men også den metode som uddannelsen som helhed giver mig i forhold til at skulle gå ud og bruge den viden jeg får fra studiet på arbejdsmarkedet. På HA(fil.) lærer man ikke kun at bruge forskellige erhvervsøkonomiske og filosofiske redskaber til at forstå en virksomhed og den omkringliggende verden, men man lærer således at anskueliggøre et problem, og ved hjælp af abstrakt metode forhåbentlig at kunne løse problemet mest optimalt. Jeg oplever ofte, at jeg har rykket mig mere end jeg troede, når eksaminerne og semestret er afsluttet. Selvom Jeg ofte finder dette frustrerende i nuet, så er det fedt at mærke at der sker en udvikling.

Noget der især har hjulpet mig, har været det sociale engagement som jeg har mødt på studiet, både igennem aktive studenterforeninger, men også medstuderende med samme faglige interesser som mig, der ikke er bange for at udfordre, men også støtte.

Mine råd

1
Lad vær med at vælge en uddannelse kun på baggrund af en forestille om at være eller blive noget bestemt. Vælg i stedet på baggrund af reel interesse og godt undersøgelsesgrundlag.

2
Vær åben og giv tid. Selvom man ikke nødvendigvis har meget viden indenfor/om de emner uddannelsen bearbejder, så giv det tid og behandl det med interesse.

3
Tag din tid. Det handler om at have det sjovt, men på egne præmisser. Nogen kan have gang i mange ting, andre har brug for mere tid til dem selv. Giv studiet tid, og mærk efter, hvor meget studiet kræver af dig.

4
Sig stop, både til dig selv og andre. Ligesom det måske ikke er det smarteste at gå i byen tre dage om ugen, så skal man også kunne slippe bøgerne og give sig selv fri.