I can help with

  • Være ny i København
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Allerede inden jeg begyndte på gymnasiet, vidste jeg, at jeg ville studere i København, når jeg var færdig med 3.g. I i 1.g fandt jeg ud af, at jeg gerne ville den økonomiske vej, og derfor begyndte jeg allerede der at undersøge, hvad mulighederne var. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at CBS var en oplagt mulighed, men jeg havde ingen ide om, hvilken studieretning der var mig. Jeg brugte rigtig lang tid på at læse om de forskellige studieretninger, og derudover tog jeg også til åbent hus for at høre om de forskellig retninger. Efter noget til blev jeg mere og mere sikker på, at Ha Almen var det rigtige for mig. Det var især det med, at Ha almen er en rigtig bred linje, som åbner op for mange kandidater, der fik mig til at træffe det endelige valg.

My programme

HA Almen er en rigtig bred linje, hvilket både er udfordrende og gør den spændende på samme tid. Det er udfordrende, at man har så mange forskellige fag, der peger i hver sin retning, hvilket betyder, at man skal kunne en helt masse forskellige ting indenfor forskellige områder. Det gode ved det er, at man får en bred forståelse for erhvervsøkonomi, og hvordan de forskellige fag hænger sammen, hvilket gør det nemmere, når man skal beslutte, hvilken retning man vil gå.

På Ha Almen har vi rigtig mange eksaminer, hvilket er rigtig hårdt og kræver meget tilvænning. At der er så mange eksaminer betyder, at man i perioder ikke har tid til andet end at læse. De mange eksaminer betyder også, at man vænner sig til at gå til eksamen uden at blive nervøs. Derudover betyder det også, at hver eksamen ikke tæller så meget, hvilket indebærer, at hvis man klarer sig dårlig til en eksamen, så er det ikke ensbetydende med, at man afslutter hele faget med en karakter, som man ikke er tilfreds med, da man har mulighed for at klare det bedre til de efterfølgende eksaminer.

Inden jeg startede var jeg rimelig nervøs for det sociale på Ha Almen, da der bliver optaget så mange. Jeg er dog kun blevet positiv overrasket, da jeg gennem introforløbet lærte rigtig mange forskellige at kende, hvilket gav en god start på studiet. Når introforløbet slutter og hverdagen starter, er det vigtigt, at man selv er opsøgende og tager initiativ, hvis man gerne vil opretholde det sociale med sine medstuderende. På vores hold er vi f.eks. gode til at hjælpe hinanden med studiet, men samtidig tage på Nexus og drikke øl engang i mellem.

At der bliver optaget så mange studerende hver år, medfører også, at der er flere af de samme forelæsninger og en del øvelseshold. Dette bevirker, at man kan rykke lidt rundt på sit skema, som det passer en, hvis man f.eks. misser en time eller har arbejde ved siden af.

My advice

1
HA Almen er en rigtig god linje, hvis man ikke helt ved hvad man vil læse, men ved at det skal være noget med økonomi. Uddannelsen lukker ikke nogle muligheder, og giver dig en faglig bred forståelse, så man i løbet af bacheloren finder ud af, hvilke områder der interesserer én.

2
Prioriter det sociale og det faglige rigtig meget i starten. Det kommer til at gavne dig senere, at du har nogle gode venner på studiet, og at du ikke allerede er bagud på det faglige fra start.

3
Giv studiet tid! Det er hårdt og en stor omvæltning at starte på universitet, og til tider kan det hele virke uoverskueligt. Det er vigtigt at huske på, at alle dine medstuderende sikkert har det på samme måde, og du er med stor sandsynlighed ikke den eneste, der synes det hele er lidt svært. Efter få måneder begynder det hele at falde på plads, og man finder den studieteknik, der passer bedst til en.