Jeg kan hjælpe med

  • Være ny i København
  • Arbejde ved siden af studierne
  • Studiemiljøet på CBS
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Hvorfor valgte du at læse på CBS, og hvad gjorde valget let/svært?
Igennem det meste af min gymnasietid har CBS været det naturlige valg. Jeg ved ikke præcist hvorfor, men jeg følte bare, at jeg ville passe ind. Det lyder måske underligt, men jeg tror i nogen grad på, at folk med sammenlignelige personligheder/interesser etc. ofte også vil gå de samme uddannelsesmæssige veje. Når det så er sagt, så vil jeg ikke så tvivl om, at jeg var meget i tvivl, da jeg så endelig skulle hakke min drømmeuddannelse af inde på internettet. Jeg tror ikke på, at man på forhånd bare ved, hvad man skal læse. Man er blot nødt til at kaste sig ud i det og give det en chance.

Hvad stod valget imellem fagligt, og hvorfor landede det hvor det gjorde?
Jeg blev igennem gymnasiet og min tid i servicebranchen mere og mere fascineret af kunsten at tale… Hvordan man via kommunikation kan påvirke sine medmennesker i en bestemt retning etc.

Hvilke praktiske overvejelser gjorde du dig?
Jeg må nok indrømme, at jeg ikke havde gjort mig mange praktiske overvejelser. Jeg valgte studiet udelukkende, fordi jeg synes det lød spændende og det lød som noget jeg ville interessere mig for. Jeg tænkte ikke på andet, da jeg traf mit valg.

Hvilke overvejelser havde du omkring det sociale?
Her gjorde jeg mig flere overvejelser. Jeg føler nemlig, at det sociale er mindst ligeså vigtigt som det faglige. Har du et stærkt tilhørsforhold på studiet, så bliver din tid langt mere fornøjelig.

Hvad var dine forventninger på godt og ondt, og hvordan er de blevet mødt?
Jeg havde forventet, at folk ville være snerpede og iført suits hver Disse fordomme faldt dog hurtigt til jorden. Derudover tænkte jeg, at der ville være rigtig fede fester, hvilket der bestemt også er!

Mit studie

Hvad er det mest spændende ved din uddannelse?
Det mest spændende og skræmmende er, når vi får lov til at øve os i kunsten at tale foran større forsamlinger. Dette sker ikke så ofte til forelæsningerne, men i forbindelse med, at jeg er introvejleder, så får jeg lov til at øve det.

Hvad er det mest udfordrende ved din uddannelse?
For mig har det 1. semester været det mest udfordrende. Dette skyldes, at jeg havde titusind ting i hovedet, da jeg startede. Jeg var lige flyttet hjemmefra, jeg var ikke så vild med studiet også kom jeg heller så godt fra start hvad angår det sociale. Så jeg havde en del udfordringer det 1. semester, men på 2. semester kom jeg ind i en god rytme, hvilket gav mig mere overskud til at blomstre på studiet.

Er det det faglige eller det sociale du især er glad for?
På 1. semester var både det faglige og det sociale noget møg for mig, men på 2. semester fik jeg som sagt overskud til at blomstre. Dette skyldtes både, at vi fik en håndfuld mere interessante fag samtidigt med, at jeg fik et større og større tilhørsforhold til mine studiekammerater. 

Hvad tænker du at du vil bruge din uddannelse til?
Jeg kunne rigtig godt tænkte mig være leder i en større virksomhed. Man kan selvfølgelig ikke starte som leder, men jeg har også en drøm om at arbejde med marketing eller lignende, så min langsigtede plan er at arbejde mig op ad stigen.

Hvad har overrasket dig ved dit studie/ved CBS?
Jeg er blevet positivt overrasket over, hvor meget tid det egentligt kræver. Jeg troede, da jeg startede, at jeg ville bruge de næste 3-5 år af mit liv med tuden i en bog, men dette har heldigvis ikke været tilfældet. Jeg har rigtig meget fritid, men det kræver selvfølgelig, at man er god til at prioritere sin tid.

Har du oplevet noget som var svært ved at starte, som du alligevel overkom?
Hvad var ikke svært ved at starte? Ny bolig. Nye venner. Nyt studie. Ny uddannelsesform. Nyt miljø. Jeg blev presset af en god veninde til at gøre brug af en studievejleder… Det hjalp mig højst sandsynligt igennem min svære start. Derudover blev jeg introvejleder på studiet, hvilket gjorde mig endnu mere interesseret i studiet, både det faglige og det sociale.

Hvad er hårdt ved dit studie?
Der er meget at læse og det kan være svært at erkende, at man ikke kan læse hvert et ord altid.

Mine råd

1
Vælg din uddannelse ud fra, hvad du interesserer dig for nu og ikke ud fra, hvad du tror, at du vil interessere dig for om 10-20 år. Du skal nok komme til at lave, hvad du vil.

2
Alle SKAL deltage i introforløbet, da dette kan være afgørende for, om man færdiggør sin uddannelse.

3
Jeg ville ønske, at jeg havde haft et mere realistisk billede af, hvor meget tid jeg burde have brugt på studiet (jeg brugte for meget og kørte derfor død i det).