Jeg kan hjælpe med

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg har altid været interesseret i handel og internationale forhold, hvorfor jeg valgte CBS. Men jeg var generelt i et dilemma vedrørende mængden af matematik – på den ene side ønskede jeg en matematisk linje, men på den anden side ønskede jeg en linje som. tillod mere kreativitet end bl.a. Ha almen.

Jeg gjorder mig ikke mange praktiske overvejelser da, jeg var fast besluttet på at skulle gå på CBS. Jeg havde dog et klart ønske om et godt socialt sammenhold, men må indrømme at det klart har været det faglige som har været første prioritet for mig.

Jeg havde en forventning og at det ville blive hårdt at starte på universitet, som de fleste har det, en forventning som selvfølgelig blev mødt.

Mit studie

Jeg synes det europæiske udgangspunkt er yderst interessant og ikke mindst meget relevant – hvilket gør uddannelsen spændende og aktuel. Ha europæisk business kombinerer på sin vis bløde og økonomiske fag, hvorfor jeg kunne forestille mig at de fleste studerende vil opleve en naturlige interesse for nogle fag. Jeg er særligt glad for det faglige på mit studie. Mit hoved fokus har været på det faglige indhold, hvorfor jeg ikke har været meget fokuseret på hvor jeg skal ende.

Uddannelsen passer til mig som person, da den fagligt er indenfor mine naturlige interesser. Desuden er der en flittighed blandt uddannelsens studerende, som skaber et godt studiemiljø,

Balancen mellem skole, arbejde og fritid, var særligt en udfordring på første semester men er en udfordring som jeg efterhånden er ved at have fået styr på. Der er mange forelæsninger og øvelsestimer og begge dele ligger midt på dagen, hvorfor det er svært at få tid til arbejde ved siden af.

Mine råd

1
Husk at vælg en linje, hvor det faglige indhold interesserer dig.

2
Systematik er nøglen - find en god rytme/ et godt system, som hjælper dig.

3
Prioriter ting som gør dig glad, for at få energi til de ting som er udfordrende