Jeg kan hjælpe med

  • Være ny i København
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Da jeg skulle vælge mit studievalg var jeg meget i tvivl, fordi gerne ville vælge den helt rigtige uddannelse med spændende fag og samtidig en uddannelse som man kunne få job med efter uddannelsen. Jeg var inde at læse generelt om CBS og fandt ud af, at erhvervslivet anerkender CBS pga. skolens høje faglige niveau og relevans for erhvervslivet. Det endelige valg blev dog taget på baggrund af fagene på HA(jur.). Kombinationen mellem juraen og økonomien tiltrak, da jeg gerne i fremtiden vil arbejde med kontrakter i en større virksomhed.

Mit studie

Det mest udfordrende ved HA(jur.) er den store læsemængde, som vi blev præsenteret for fra første dag samtidig med, at man havde quarters i stedet for semestre. Men som tiden gik fandt jeg ud af, at blokstrukturen passede rigtig godt til uddannelsen og min måde at arbejde på. Jeg kunne godt lide, at man gjorde to fag færdige af gangen og forløbene samtidig var meget intense.

Mine råd

1
Mit råd til kommende studerende er at deltage i introforløbet i august inden studiestart, da det kan være altafgørende for at skabe sig et socialt netværk, som kan hjælpe én i hårde periode af studiet, hvor man måske er kørt lidt skoletræt. Det at have nogle skønne medstuderende er det bedst råd, jeg kan give videre i forhold til at klare sig igennem studiet og samtidig have det sjovt.