Jeg kan hjælpe med

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Råd om boligsøgning
Kontakt mig

Mit studievalg

Når jeg nu ser tilbage på den tid, hvor jeg skulle til at vælge mellem de mange uddannelser, husker jeg tydeligt, hvor frustreret jeg var. Jeg havde gjort mig mange tanker før jeg blev klar over, at jeg gerne ville studere business og, at jeg gerne ville studere på engelsk. CBS var for mig et oplagt valg, på grund af dets omdømme og, idet man som studerende får mulighed for at udfolde sig i et internationalt miljø.

På det tidspunkt vidste jeg ikke helt, hvor jeg ønskede at se mig selv efter 5 år, og derfor var det vigtigt for mig at vælge et bachelor-program, der ikke ville mindske mine valgmuligheder i fremtiden. Så jeg valgte BSc SEM på grund af dens brede fagmæssighed og de økonomiske fag, som den har at tilbyde.

Mit studie

På BSc SEM, er jeg mest glad for kombinationen af fagene og, at man kan se mening i det man bliver undervist i. I starten, blev jeg overvældet af den store mængde af gruppearbejde, idet jeg foretrak at arbejde alene. Egentlig var det bare et spørgsmål om tid, før jeg vænnede mig til det.

BSc SEM har, som sagt, et kvartal-system, hvilket betyder, at vi har to fag over en 6-8 ugers perioder. Det kan blive meget intenst, og især hvis man ikke følger med fra start. Derimod er fordelen ved at have et kvartal-system er, ifølge mig, at man kan fordybe sig i to fag på bedre vis.

Da jeg skulle til at vælge en bacheloruddannelse, lagde jeg ikke vægt på det sociale. Jeg fokuserede kun på det akademiske indhold, og hvordan det forholdt sig til mine interesser og fremtidsplaner. Før jeg startede, havde jeg dog alligevel en opfattelse af det sociale, som viste sig at være helt forkert. Jeg blev positivt overrasket over den gode stemning der var under forelæsningerne, samt over mine medstuderendes hjælpsomhed.

Mine råd

1
Jeg vil anbefale, at man virkelig giver sig tid til at undersøge de forskellige muligheder man har, og hvordan de stemmer overens med ens interesser, før man vælger en bacheloruddannelse.

2
På CBS er der rig mulighed for at udvide ens netværk, og det vil jeg anbefale, at man tager imod ved at deltage i de forskellige ”student organizations”, da det vil gavne en.

3
Mit sidste råd til dig er, at du skal huske også at nyde den tid du har på CBS som studerende. Derfor vil jeg anbefale en kalender. Idet BSc SEM har et kvartal system er det vigtigt, at man også arbejder på at skabe et godt overblik over ens tid, så man kan fordele den således, at man også har tid til andet end kun læsning.