Jeg kan hjælpe med

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg havde i en lang periode af 3. G en forestilling om at jeg skulle til udlandet og tage min bachelor. Jeg undersøgte muligheder for at komme til London og var ret bestemt for dette. Dog var jeg lidt for sent ude ift. ansøgning, så jeg ville skulle vente et år med at komme afsted. Samtidig undersøgte jeg CBS og deres studievalg og tog til åbent hus. Her var det især det internationale miljø, der tiltalte mig og muligheden for udveksling samt for et internationalt netværk. Da jeg gerne ville i gang efter sommeren, og da det viste sig, at CBS’ studiemiljø samt de internationale muligheder var mange, kunne jeg ikke se, hvorfor jeg ikke skulle vælge CBS. Det var også tættere på, så det ikke hastede med at flytte hjemmefra.

Selve valget af HA almen gik overraskende let. I bund og grund fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg ville og ønskede derfor en bred uddannelse.

Mit valg af CBS var derfor hovedsageligt baseret på de mange muligheder, som CBS giver både studiemæssigt i København, men især også internationalt. Udveksling og mulighed for at udbygge sit internationale netværk.

Mit studie

Først og fremmest synes jeg mit studie er super fedt. Der er rigtig mange søde mennesker, og fagene er rigtig spændende. Jo længere ind i semesteret man kommer, jo mere kan man se sammenhængene og se det praktiske aspekt, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Man får den her følelse af, at det er relevant, det man bruger tid på at læse og forstå. Selvfølgelig vil der altid være nogle fag, man ikke har den store interesse for, og synes er ekstra sværere. Dem vil der altid være, og så gælder det bare om at kæmpe og komme igennem dem.

Noget udfordrende på studiet er de mange eksamener. Man skal vænne sig til, at der altid er noget. Det er både godt og skidt med de mange eksamener. Det positive er, at din karakter i et fag ikke kun afhænger af én eksamen. Fx i statistik, hvor man med to-cifrede karaktere i de to hjemmeprøver faktisk kan få 00 i de to resterende 4-timers eksamener og stadig bestå faget. Ulempen ved de mange eksamener er, at man skal vænne sig til ”konstant” at have en eksamen i nærmeste fremtid. Hvis man ikke er fan af eksmaner og bliver meget nervøs, skal man lige lære at håndtere den nervøsitet og håndtere, at den ikke kun er der i januar og maj/juni men i løbet af semestrene.

Noget, der overraskede mig ved min studiestart var, at gå fra elev til studerende var noget  hårdere og mere omfattende end jeg lige troede. Jeg har lært rigtig meget som person. At gå på universitet er meget anderledes end gymnasiet. Det er selv-studie og ansvar for egen læring. Man kan ikke bare lige læse op to uger før en eksamen og så forvente en to-cifret karakter. Fx i makroøkonomi eller statistik, hvor der hele tiden bygges videre på den viden, man allerede har lært. Der gælder det om at følge med hele tiden. Hvad jeg synes man skal huske, når man starter, er, at det er okay at gå fra en forelæsning og tænke ”Har jeg overhovedet forstået noget af det her?”. Man forstår det sjælendt første gang og nogen gange må man hjem og læse det igen, og andre gange kommer forståelsen af sig selv i løbet af semesteret. En ting, jeg i hvert fald har lært, er, at sammenhængen og forståelsen får jeg som regel først, når pensum er gennemgået og man sidder med et andet overblik til sidst inden eksamen.

Hvad jeg vil bruge min uddannelse til ved jeg ikke endnu. Det vigtigste for mig lige pt. er, at jeg har interessen for det jeg læser og kan lide at stå op om morgenen. Så bliver det hele lidt sjovere og de udfordringer, som der nu en gang er, kan man bedre overkomme. Det er tidskrævende og hårdt på SU, men det er også fedt at studere, og det skal man huske på. Har man interessen og lysten så skal man nok overkomme de udfordringer, man møder.

Mine råd

1
Man skal ikke vælge CBS bare for at kunne sige man er CBS studerende. Du skal interessere dig for det. Det er svært at holde gejsten oppe, hvis ikke man har lyst til at lære og forstå det materiale man får.

2
Du er ikke alene. Brug dine medstuderende. Både til sparring, socialt og fagligt, hvis du oplever problemer. Man er ofte ikke den eneste der har det svært eller havde en dårlig eksamenen.

3
Studie samvittighed er noget alle har. Man kan ikke nå alt. Læse hele pensum, få gode karakterer og nå det hele med familien og vennerne. Når man er startet må man lære at prioritere, og så er studie samvittighed, noget man må lære at håndtere og leve med.