Jeg kan hjælpe med

  • Være aktiv i studenterorganisationer
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Efter jeg havde afsluttet min ungdomsuddannelse vaklede der ikke megen tvivl om, hvilken uddannelsesinstitution jeg skulle tilbringe det næste lange stykke tid på – ej heller, hvilken uddannelsesretning jeg ønskede at starte på. Mit valg af CBS som uddannelsesinstitution faldt naturligt, idet jeg har været meget optaget af dets positive omdømme, dets anerkendelse i erhvervslivet samt dets forbindelser, som giver rig mulighed for at tilføre international værdi til sin profil i form af gode udvekslingsmuligheder, case competitions, mm.

Jeg har desuden altid haft en indre ”købmand” gemt i maven, hvorfor det lå lige til højrebenet at vælge bacheloruddannelsen; HA Almen. Som navnet ”Almen” antyder, er det en uddannelse, som favner bredt inden for det erhvervsøkonomiske område. I den forbindelse begrænser man ikke sine muligheder for, hvilke kandidatuddannelser man kan tage efterfølgende – tværtimod holder man flere døre åbne.

Mit studie

Overgangen fra at være hjemmeboende studerende på en ungdomsuddannelse til at være udeboende studerende på en videregående uddannelse, har for mit vedkommende været lidt af en rutsjebanetur.

Jeg erfarede hurtigt, at HA Almen er et studie, hvor man ikke kommer sovende til gode resultater. Der er mange eksaminer og en stor faglig ballast, som har krævet, at jeg måtte prioritere samt planlægge min tid, for at få en velfungerende hverdag. Dette kan man enten vælge at se som en fordel eller en ulempe. For mit vedkommende, har det været en fordel, at jeg løbende har været opdateret på pensum, da arbejdsmængden på den måde har været fordelt ud over semestrene.

Det er desuden et studie præget af meget gruppearbejde, hvorfor det er vigtigt, at man finder sammen med en studiegruppe, som man kan se sig selv arbejde sammen med. Mit bedste råd i den forbindelse er, at man bør vælge sin studiegruppe ud fra et fagligt- såvel som et socialt kriterie, da man skal bruge rigtig mange timer sammen. Det er desuden en god idé at afstemme hinandens forventninger internt i studiegruppen allerede tidligt i forløbet, så man ikke ”spilder” hinandens tid.

Angående det sociale liv på CBS var jeg inden studiestart gjort bekendt med den klassiske stereotype forestilling om CBS-studerende. Jeg havde ikke særlig meget at bygge denne forestilling på, som efterfølgende også er blevet modbevist. CBS er meget mere end en kapitalistisk højborg omgivet af overfladiske mennesker. Folk er faktisk ganske åbne, søde og rare.

I forlængelse heraf tilbyder CBS en bred vifte af tilbud i form af forskellige organisationer man kan deltage i. Der er derfor også rig mulighed for at udvide sit netværk, engagerer sig i sin uddannelse eller blot udleve ens fritidsinteresser sammen med sine medstuderende den vej.

Når jeg ser tilbage på mit første år på HA Almen, sidder jeg tilbage med en særdeles positiv opfattelse. Engageret undervisere, et hav af muligheder for at skræddersyg uddannelsen til din egen, og et godt socialt liv, har alt sammen medvirket til, at mine forventninger om en kvalitetsmæssig god uddannelse i høj grad er blevet mødt.

Mine råd

1
Sørg for, at du fra starten af prioriterer samt planlægger din tid. Du har en stor arbejdsbyrde og mange eksaminer foran dig. (Og et liv ved siden af studiet!!!).

2
Invester en masse tid i dit studie, både hvad der gælder det faglige og sociale. At skabe et godt udgangspunkt fra starten af, kan få tingene til at glide en hel del nemmere – især, når eksaminerne står for døren.

3
Vær social fra starten af (vigtigt, at du deltager i introforløbet!!), og husk at nyd din tid som studerende på CBS. Det er faktisk både sjovt og lærerigt.

4
Benyt dig af dine medstuderende, dine undervisere eller af os mentorer, hvis du sidder tilbage med spørgsmål. Det kan være alt mellem himmel og jord. Hold dig ikke tilbage – vi er her for at hjælpe.