I can help with

  • Være aktiv i studenterorganisationer
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Hvorfor valgte du at læse på CBS, og hvad gjorde valget let/svært?

Jeg kan komme i tanke om utallige grunde til, hvorfor jeg valgte at læse på CBS: min forhåbning om at tjene mange penge som voksen, mit ønske om at blive en dygtig leder, mine tanker om det var den rette vej frem. Dog er den mest iøjnefaldende grund til mit valg nok, at jeg inderligt ønskede at blive til noget (læs: en stor person i erhvervslivet).  Jeg tror, at alle kan nikke genkendende til tanken omhandlende, at man har set en vigtig person i tv. Denne person kan enten være ledende talsperson for Maersk, Novo Nordisk, eller et mindre ejet selskab, pointen er stadig blot, at man i fremtiden ønskede at være ligesom den person, og det var nok det, som gjorde mit valg lettest. Jeg vidste, at hvis jeg ville være en sådan person, måtte jeg starte det sted, som uddanner største delen af dem.

Hvad stod valget imellem fagligt, og hvorfor landede det hvor det gjorde?

Grunden til, at mit valg faldt på Ha(it) var fordi, at jeg i gymnasiet var i en IT klasse. Jeg brugte det meste af min tid på en computer, og derfor faldt det mig naturligt at arbejde med it. Endvidere ved jeg, at IT i det tyvende århundrede er vejen frem, og derfor vidste jeg, at det var vigtigt at være kyndig inden for, da erhvervslivet efterspørger netop dette.

Hvilke praktiske overvejelser gjorde du dig?

Jeg gjorde mig faktisk ikke mange praktiske overvejelser ved mit studievalg. For mig var det vigtigt at springe ud i det hele, og tage nogle chancer i livet. Jeg er af den holdning, at kun meget få ved hvad de vil bruge resten af deres liv på, og det er derfor vigtigt at tage en masse chancer indtil man rammer rigtigt – heldigvis ramte jeg rigtigt i første omgang.

Hvilke overvejelser havde du omkring det sociale?

Omkring det sociale havde jeg en sær mistanke omkring, at gymnasietidens hierarkiske opdeling af nørderne og de lidt sejere personer nok ville være markant anderledes på universitetet. Jeg vidste, at aspektet i at være en nørd havde en radikal anderledes betydning på en videregående uddannelse, da disse netop søger de kloge personer, der virkelig ønsker at skille sig ud fra mængden.

Hvad var dine forventninger på godt og ondt, og hvordan er de blevet mødt?

Mine forventninger til at studere på CBS var en meget stejl læringskurve, hvor man til dagligt blev udfordret på sin intellekt samt forberedelse hjemmefra, og det må man sige, at man bliver. På Ha(it) er en dag aldrig ens, og lektorerne formår virkelig at inddrage de studerende, som gerne vil lære en masse.

Mine forventninger i forhold til de værre dele af studiet var udmøntet i mine fordomme. Jeg havde hørt, at man arbejdede meget selvstændigt i og med, at man var sin egen lykkesmed på universitetet, og her kunne jeg ikke havde været mere forkert på den. Studiemiljøet er nok den faktor, som har bidraget mest til, at jeg har kunne elske hvert sekund af min tid på CBS. Det at have en masse medstuderende, som alle vil det samme som en selv er virkelig suverænt.

My programme

Hvad er det mest spændende ved din uddannelse?

Det mest spændende ved min uddannelse må nok være det faglige – nærmere bestemt det økonomiske punkt. På Ha(it) bliver man introduceret til mange forskellige økonomifag og man mærker hurtigt, hvordan disse bliver relevant rent praktisk i sin hverdag. Tillige giver disse fag en økonomisk indsigt som jeg blandt andet i skrivende stund bruger til investering og almene arbejdsopgaver.

Hvad er det mest udfordrende ved din uddannelse?

Det mest udfordrende ved studiet kommer nok ikke som et chok for mange – nemlig mængden af læsestof. Man skal tilvende sig både studieteknikker og læseteknikker for at kunne følge med på mængden af læsestof, hvilket kan være hårdt. Men når man endelig er inde i det, er det heldigvis super fedt at kunne mærke, hvordan ens hårde arbejder giver pote.

Er det det faglige eller det sociale du især er glad for?

Det som jeg er gladest for på CBS er det faglige som det primære og det sociale som det sekundære. Jeg er – som studerende – utrolig indadvendt og holder mig til en mindre gruppe mennesker, som jeg virkelig har lært at holde af. Deraf er det sociale aspekt også begrænset, hvilket passer mig fint. Som nævnt ovenstående, er jeg meget motiveret af, at nå frem i verdenen, hvilket jeg mener gøres gennem flotte præstationer på sit studie og i sin hverdag samt arbejdsplads – heraf er det faglige på CBS også det som jeg er gladest for og tillægger mest fokus.

Hvad tænker du at du vil bruge din uddannelse til?

Min uddannelse vil jeg gerne bruge til at opnå en form for lederstatus i erhvervslivet.  Det aspekt som motiverer mig ved dette er at skulle skabe resultater gennem andre for en virksomhed som jeg brænder for. På nuværende tidspunkt (efter at have afsluttet min bachelor på CBS) er jeg aggerende mellemleder i Danmarks største realkredit institut, Nykredit, hvilket jeg er meget stolt af, og jeg ved, at det ikke havde kunne lade sig gøre uden min uddannelse fra CBS i rygsækken.

Hvorfor passer din uddannelse til dig som person?

Uddannelsen passer til mig som person fordi jeg det faglige fungerer meget praktisk. Det at man ikke blot skal huske alting fra en bog, men rent faktisk får muligheden for at få det mellem fingrene er det, som gør, at jeg elsker mit studie.

Hvad har overrasket dig ved dit studie/ved CBS?

Det som har overrasket mig mest ved mit studie er det sociale aspekt i forhold til at biddrage til mine faglige kompetencer. Jeg anede ikke, da jeg startede på studiet, at man ville ende med at få en omgangskreds, der ønskede det samme som en selv og havde de samme mål og derved kunne hjælpe hinanden på kryds og tværs, når pensum var svært.

Har du oplevet noget som var svært ved at starte, som du alligevel overkom?

Det som for mig var sværest ved at starte, var det at skabe et socialt bånd til nogen. Man starter på et nyt studium og er ikke altid heldig nok til at kende nogen på forhånd, og derfor kan det være svært at bryde den barriere, som hedder sig, at man skal gå over og snakke til nogle helt bevidst for at skabe et venskab. Heldigvis har størstedelen det på samme måde, og det kommer derfor naturligt af sig selv.

My advice

1
Det vigtigste at huske, når man starter på CBS er at danne sig venskaber og bånd fra start af. Det vil senere hen vise sig, at det bliver ens venner og medstuderende, som skal bære en igennem de hårde tider, og det er derfor vigtigt at have nogle at stole på.

2
Det bedste råd jeg fik, da jeg skulle starte var, at følge med på læsningen og ikke falde bagud. Det råd kan jeg kun give videre.

3
Det man skal være glad for, for at passe ind på CBS er nok – alt afhængig af ens studium – at arbejde med formler, tal, og en hel del teorier.

4
Det eneste man absolut ikke må gøre ved studiestart er at frablive fordi man ikke føler sig tryg ved det. Det gælder om at presse grænser allerede fra start, og udvikle sig på den måde. Det gjorde jeg personligt ikke, og det fortryder jeg meget den dag i dag.