Jeg kan hjælpe med

  • Tage på udveksling
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
  • Råd om boligsøgning
Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg valgte at læse ASP Japanese fordi jeg rigtig gerne ville læse om økonomi, men ville helst gene læse noget mere specialiseret end HA almen. Grunden til valget blev CBS var at jeg boede på vestegnen og det tætteste universitet var CBS. Det var også kun CBS der gav en muligheden for at blande økonomi, sprog og kultur i et asiatisk perspektiv, hvilket jeg fandt mere interessant end alternativerne fransk, tysk og spansk. Den Japanske del var også meget anderledes i forhold til hvad jeg har lavet før.

Mit studie

Vi var 8 ud af 35 der formået at klare de 3 år på Japansk holdet. ASP Japanese er ikke en linje man skal vælge hvis man ikke er villig til at ofre nogle nætter. Studiet opfylder alle adgangskravene til CBS kandidater hvilket betyder det faglige indhold er på det samme niveau som HA almen og International Business. Den store forskel er ”bare” at du som elev på ASP Japanese også skal lære Japansk, som på papiret ikke burde fylde meget time mæssig, men i realiteten er Japansk det mest tidskrævende. Dette kræver at man fra starten af får styr på sin studieteknik og tidshåndtering. De ting man lærer fra denne balancegang mellem Japansk, de sociologiske fag og de økonomiske fag er noget jeg både har kunne bruge privat og på mit arbejde.

Denne balancegang blev sværer, da jeg personligt ikke var den skarpeste til mikroøkonomi, men følelsen efter man overkommer disse udfordringer gør det det hele værd. Det social har også været udfordrende når så mange falder fra. Det gør også at tilknytningen til dem der er tilbage er så meget stærkere.

Studiegrupper har også været en vigtig ressource for mig i at overkomme nogle af de problemer man møder i fag som Japansk og mikroøkonomi.

Mine råd

1
Det bedste råd jeg kan give er at , man ikke skal være bange for at springe ud i det. Da jeg startede havde jeg absolut ingen interesse i Japansk eller Japan, men var mere interesseret i udfordringen og de kompetencer det kunne give mig. Så selvom Japansk måske ikke lige er dig behøver denne linje ikke at være uegnet for dig. Spørgsmålet er om du er villigt til at springe ud i noget helt nyt og give dig selv 100%.

2
Mit andet råd ville være at vælge den uddannelse du har lyst til og ikke den dine forældre, venner eller andre personer syntes du skal tage for det er de næste 3-4 år af dit liv og det er dig der skal leve med konsekvensen af dit uddannelses valg.

3
Mit sidste råd er at en god måde at overleve dette studie på er at lave en studieplan fra starten af og så følg den plan konsekvent. Dette betyder ikke at man skal fylde vær eneste time med studier, men at man laver en realistisk plan som man selv føler gør det muligt for en at følge med i de forskellige klasser.