I can help with

  • Tage på udveksling
  • Være ny i København
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
Contact me

My choice

Grunnen til at jeg valgte BLC var for sin unike blanding av business-emner samtidig som kultur og språk ble integrert i studiene. Tidligere hadde jeg erfaring med spansk, og ønsket å forfølge en grad hvor jeg kunne bruke denne erfaringen samtidig som jeg tenkte på de karrieremuligheter som business aspektet av studiet gir meg. Jeg vurderte forskjellige internasjonale grader, men ingen ga meg muligheten til å opprettholde og forbedre mitt nivå på et tredje språk som BLC programmet gjorde.

My programme

For meg er språkdelen av BLC den mest spennende og utfordrende delen av programmet. Det er spennende med hensyn til muligheten til å bedre sine trespråklige ferdigheter, men utfordrende med vanskelighetene man møter ved å lære et språk, det er en prosess. Jeg var positivt overrasket over det nivået som var forventet av oss i vårt tredjespråk da det var emnet jeg var mest motivert å studere, og de høye forventningene krevde at jeg måtte jobbe kontinuerlig med emnet for å møte forventningene.

My advice

1
Noen råd for å velge riktig program for deg. Du har sikkert hørt det før, men det kan ikke bli sagt nok, jeg vil anbefale deg å følge noe du virkelig er interessert i. Du kommer til å bruke mye tid på studiene, og legge grunnlaget for en fremtidig karriere.

2
Et annet råd er at hvis du er interessert i forretninger fra det internasjonale perspektivet, og motivert til å studere kulturelle og språklige aspekter av det, kan BLC-programmet være det rette programmet for deg.