I can help with

  • Være ny i København
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Da jeg startede på gymnasium, ville jeg egentlig gerne læse medicin. Derfor læste jeg på STX og havde Matematik, Fysik og kemi. Efter et par år gik det op for mig, at jeg hellere ville en anden vej med mit liv. I 3.g valgte jeg erhvervsøkonomi som valgfag, og jeg synes allerede fra starten, at det var super spændende. I 3.g og i mit sabbatår undersøgte jeg derfor hvilke muligheder, der var for at læse økonomi fx på CBS, når man ikke havde nogle relevante erfaringer fra gymnasiet andet end matematik.

Det gik ret hurtigt op for mig fra bl.a. åbent hus på CBS, at det faktisk ikke betød særligt meget, hvilke fag jeg havde læst på mit gymnasium, hvis jeg ville læse HA Almen. Så længe man er god til matematik og synes det og økonomi er spændende, så er HA Almen et rigtigt godt valg – også hvis man kommer fra STX. HA Almen er nemlig en rigtig bred økonomisk linje, hvor man ikke specialiserer sig i én bestemt retning, modsat mange andre studier.

HA Almen som bacheloruddannelse åbner desuden op for en stor mængde kandidatuddannelser, hvor man her kan vælge, hvilken retning man vil specialisere sig i. Jeg har derfor valgt HA Almen, da jeg stadig ikke ved, hvad jeg helt konkret vil bruge min uddannelse til, og fordi den åbner så mange muligheder op.

My programme

Det fedeste ved HA Almen er, at fagene er så forskellige. På 1. år er der både meget matematik-tunge fag såsom statistik, men samtidig har man fag som organisationsanalyse, som slet ikke anvender matematik. Dette gør, at man får belyst emnet økonomi fra mange forskellige og interessante vinkler. Det kan dog samtidig være udfordrende, når fagene er så forskellige. Jeg synes personligt matematik er rigtig fedt, og det fylder også rigtig meget på HA Almen. Mit favoritfag på 1. år var Managerial Economics, som primært handler om, hvordan man kan anvende matematik til at træffe økonomiske beslutninger i virksomheder.

HA Almen er en stor linje, hvor der går mange studerende, og undervisningen består hovedsageligt af store forelæsninger for et par hundrede elever ad gangen, hvorefter der vil være opgaver, som skal løses enten selv eller sammen med ens studiegruppe, tilgængelige på nettet i faget i det pågældende fag. Derfor betyder ens hold (ca. 40-50 personer) og studiegruppe rigtig meget (ca. 3-5 personer), og der er også mulighed for rigtig meget gruppearbejde, hvilket jeg selv har været meget glad for. Som studerende bruger man også mest tid sammen med sit hold og sin studiegruppe – også i det private. Derfor kan er det vigtigt, at man er i en studiegruppe med personer, som man kan arbejde godt sammen med.

Flere af fagene har dets eksamener fordelt jævnt ud over semestrets forløb, så man går til eksamener løbende mens man læser. De forskellige eksamener tæller ikke lige meget til ens samlede karakter, og det gør også, at man har flere muligheder for at præstere i faget, og at man løbende bliver testet i det faglige pensum. Det faglige indhold på studiet er rigtig spændende, og underviserne er også generelt rigtigt gode. Kommende studerende skal dog være forberedte på, at der lægges meget ansvar på den enkelte studerende til selv at forberede sig, følge med og øve sig på fagets opgaver, da der fx ikke er kontrol af fravær eller opgavesæt, der skal afleveres igennem semestret – bortset fra eksamenerne selvfølgelig.

My advice

1
Vær åben, nysgerrig og social i starten af dit studie. Det er især en god idé at tilmelde sig intro-forløbet inden studiestart, da størstedelen af det sociale på holdet allerede etableres her. Desuden bliver studiegrupperne også dannet i introforløbet. Husk også på, at alle andre på dit hold også er nye, så du skal ikke være bange for at spørge andre om hjælp og hjælpe dem med det faglige på studiet.

2
HA Almen er det perfekte valg, hvis du som mig, heller ikke havde nogen erfaring med økonomi fra gymnasiet andet end matematik. Det er en super bred linje, der åbner rigtig mange døre op inden for erhvervslivet, og man fastlåser sig ikke til én bestemt karrierevej. Desuden åbner HA Almen også op for rigtigt mange kandidatuddannelser (primært cand.merc.). Fagene er meget forskellige, men giver tilsammen en bred og solid forståelse af erhvervsøkonomi som helhed.

3
Husk at følge med i undervisningen og lave opgavesættene til de forskellige fag. Der er mange eksamener på studiet, og det kan hurtigt gå galt, hvis man falder en uge eller to bagud i pensum.