I can help with

  • Være ny i København
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Jeg husker tilbage på min gymnasietid som værende en sjov, udfordrende og socialt dannende tid. Fællesskaberne var stærke og man var som reelt sammen om tingene. Samtidig oplevede jeg en studietid, der var meget faglig-/individuel. Da jeg søgte ind på CBS var jeg derfor lige dele spændt på og nervøs for gruppearbejdet. Hvem kommer man til at arbejde sammen med? Hvad nu hvis det ikke fungerer? Ender man sammen med nogen, der matcher ens ambitionsniveau?

Undervejs i mit sabbatår besluttede jeg mig for at tage i studiepraktik på CBS. På programmet ’Business, udvikling og samarbejde’ fik jeg mulighed for at opleve et par universitetsforelæsninger på nærmeste hold, men måske endnu vigtigere fik jeg vendt mine bekymringer ift. gruppearbejdet med en studerende, der stod midt i det. Hun delte umiddelbart sin begejstring og understregede, at folk som udgangspunkt var dygtige, men at man samtidig selv er ansvarlig for at få arbejdet til at køre. Dette gjorde mit valg en del lettere, da jeg personligt ikke har noget imod tage fagligt initiativ og desuden får en del energi af at arbejde med andre studerende, der er klar til at give den gas. Derfor: Giv studiepraktikken et skudt og bliv klogere!

I forlængelse af ovenstående havde jeg en del praktiske overvejelser ift. boligsituationen. Jeg boede trygt og sikkert hos mine forældre (ca. 50 min fra campus med offentlig transport) i en længere periode, hvilket både kan have fordele og ulemper i starten af ens studietid. Det kan være en stor omvæltning at flytte hjemmefra – en omvæltning, der oftest er meget tidskrævende. Det er en masse dyrebar tid, man potentielt mister, hvilket kan være uhensigtsmæssigt når man forsøger at finde fodfæstet på 1. semester. Omvendt kan det være en ulempe at være ’langt væk fra studiet’ når det kommer til at få tingene til at gå op i en højere enhed, jf. førnævnte gruppearbejdet og det sociale liv. Som med så meget andet gælder det om at finde balancen. Det fungerede godt for mig at eliminere så mange praktiske ting som muligt ved at have base hos mine forældre – i hvert fald til at starte med.

My programme

En af de fedeste ting ved HA. PRO indtil videre har været todelingen mellem de erhvervsøkonomiske fag (mikroøkonomi, regnskab, statistik) og de projektorienterede, menneskelige fag (grundlæggende projektledelse (GP), beslutning, risiko og usikkerhed (BRU)). Ved at blande de to områder har jeg hverken følt mig kvalt i tal eller tekst.

På 1. semester har mange særligt svært ved mikroøkonomi, da det på mange måder er som at lære et nyt sprog, samtidig med, at man skal have sine matematiske færdigheder på plads. Efter et eller flere sabbatår var min oplevelse, at flere følte sig en smule rustne. Der er dog hjælp at hente på HA. PRO, til den, der søger den; i begyndelsen af semesteret blev der afholdt et brush-up kursus i den nødvendige matematik, ligesom der i løbet af hele semesteret er forelæsninger, øvelseshold og lektiecaféer.

Det sociale liv på PRO står også stærkt. Tutorerne er generelt gode til at facilitere events på tværs af årgangene, hvilket afspejler sig i, at langt de fleste studerende deltager i alt fra gallafester til fodboldkampe.

My advice

1
Adgangskvotient og et højt snit fra gymnasiet betyder meget lidt for det daglige liv på PRO. Lyt til hvad de andre har at sige – uanset baggrund, snit, kvote 1 eller 2 eller hvad det end måtte være. Vælg uddannelsen fordi du oprigtigt synes, at det lyder spændende.

2
Forsøg at tage noter i hånden. Underviserne lægger alligevel altid slides fra undervisningen op. Deltag i øvrigt mundtligt i timerne. Mange trækker sig naturligt tilbage, da der ikke længere gives mundtlige årskarakterer, men min erfaring er, at det er en god idé eks. at øve sig i at sige begreber højt inden man skal til mundtlige eksamener.

3
Brug medstuderende og skolens læsesale, studiecaféer og biblioteket. Det kan lyde banalt, men der er som nævnt utrolig meget hjælp at hente de forskellige steder. Min oplevelse er helt klart, at det motiverer at lære sammen med andre.