Jeg kan hjælpe med

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg har altid været i tvivl om, hvilken studieretning, der ville være den rigtige for mig. På nogle tidpunkter var jeg slet ikke sikker på, om jeg ville tage en videregående uddannelse.

Hvorfor endte jeg så på CBS? Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er startet på min uddannelse i en relativ høj alder, det skyldes bl.a. skoletræthed efter folkeskolen, men også et familieliv som skulle hænge sammen.

I 2012 besluttede jeg mig for, at tage en gymnasial uddannelse, som jeg afsluttede i 2015. Jeg har altid haft en interesse i jura, men havde en frygt for, at det ville blive for tungt et studie og blive kedsommeligt med tiden. Matematik har altid været et af mine stærke fag i skolen. Det var derfor ikke et svært valg for mig at vælge ha.jur som mit ideelle studievalg. På dette studie ville jeg få mulighed for at kombinere juraen, som jeg altid på en eller anden måde har fundet interessant og mine matematiske evner gennem erhvervsøkonomien.

Jeg havde mange bange anelse ift. min studiestart pga. Af min relative høje alder, men disse er blevet gjort til skamme. Jeg har mødt mange unge hårdtarbejdende og inspirerende mennesker på studiet, som jeg har lært utroligt meget af.

Mit studie

Da jeg startede på uddannelsen i august 2015, havde jeg ikke en ide om hvad, der ventede mig forude. De første quarter fag bestod af aftaleret med Susanne Borch og microeconomics med Dario. Efter på et par forelæsninger fandt jeg hurtigt ud af, at dette ville blive et spændende og lærerigt forløb på. Dette skyldtes bl.a. at Susanne og Dario var utroligt dygtige til at videreformidle deres enorme viden.

Derudover var det meget inspirerende og motiverende for mig, at blive undervist af nogle af de bedste og mest kompetente inden for deres felt.

Det gik hurtigt op for mig, at niveauet på ha.jur var højt og at det ville kræve en del forberedelsestimer til de enkelte forelæsninger. Dette var en stor omvæltning for mig, som til tider var ret hård. I gymnasiet kan man ofte slippe igennem eksamen ved at udenadslære, det kan man ikke på ha.jur, studiet kræver derfor et mere dybdegående engagement og en god arbejdsindsats.

Man kan ikke komme ”sovende” til dybdegående forståelse af pensum og gode karakter på ha.jur. Hvad der tidligere var relativt lige til i gymnasielivet er meget anerledes her. Et eksempel på dette: Jeg husker, at jeg til tider følte, at jeg læste ”russisk” når jeg læste microeconomics, det skyldtes flere ting. Litteraturen var på engelsk, nye termer og så var sværhedsgraden på pensum naturligvis blevet en del svære. Det var derfor rigtigt vigtigt for mig at komme til forelæsningerne og få eksemplificeret nogle af de svære problemstillinger og få en ahaoplevelse.

Det er derfor vigtigt, at man som ny studerende har den fornødne selvdisciplin, som kræves for at læse sig igennem pensum, men også at møde op til de skemalagte forelæsninger.

Mine råd

1
Vær struktureret fra dag 1 på studiet ift. forberedelse til forelæsninger, fritidsinteresser, familie/venner og evt. studiejob.

2
Vent evt. med studiejob ind til, at du er kommet godt i gang med studiet og ved hvad dette kræver af dig.