I can help with

  • Være ny i København
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Jeg valgte at læse på CBS fordi jeg gerne ville have en mere international profil end dem der læser statskundskab. Jeg ville gerne have en blanding af sprog og økonomi. Jeg havde aldrig haft økonomi før, men da jeg føler, at det er en utrolig relevant viden at have i en verden hvor økonomiske kræfter har utrolig stor magt og betydning for vores verdensorden. Jeg har en stor interesse for spansk og da den latinamerikanske verden er i vækst, så tænkte jeg, at det var en kultur og et sprog der var værd at forstå.

Det sociale var min største frygt ved at starte på CBS. Jeg rent socialt ville passe ind på CBS. Den angst var dog ubegrundet, da folk på BLC linjen er super søde og der er mennesker af alle slags, så man kan altid finde nogen, som man har noget til fælles med.

My programme

Det er spændende at have en uddannelse der blander økonomi og sprog på en så indgående måde, som der gøres ved CBS. Det er dog en udfordring nogle gange at forstå sammenhængen imellem de forskellige fag, der omhandler mange forskellige ting, der peger i hver sin retning. Fx har spansk det første år ikke et særlig samfundsrelateret fokus, men til gengæld opvejer British and American studies dette ved at være meget aktuelle og virkelighedsnære.

I mit sabbatår arbejdede jeg meget med mig selv ift. at lægge 12-tals ambitionerne på hylden og fokusere mere på læring end på karaktere. Det har jeg været glad for fordi jeg på den måde har kunnet fokusere på det sociale. Jeg er en meget social person af natur og det fællesskab der er på studiet, er derfor meget vigtigt for mig.

Man skal dog være klar over, at når man vælger spansk så lærer man ikke spansk. Man bliver undervist på spansk. Denne forskel har overrasket mange.

My advice

1
Det er aldrig uigenkaldeligt det du vælger. Du kan altid droppe ud og finde en anden uddannelse. Så at vælge uddannelse er ikke et ultimatum.

2
Det er ikke som at gå i gymnasiet, så det må gerne være svært og man lærer ikke at følge med i det hele første dag.