Jeg kan hjælpe med

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg valgte HA.psyk fordi jeg gerne ville have en kombinationsuddannelse rettet imod erhvervslivet. Samtidig er jeg ikke den store talknuser ej heller specielt IT-minded. Til gengæld synes jeg, at mennesker og sociale sammenhænge er rigtig spændende. Jeg havde før overvejet mere humanistiske uddannelser på KU, men de rettede sig ikke imod de jobs, jeg gerne vil have på sigt, og derfor faldt valget på HA.psyk. Udannelsen er en del “blødere”, end jeg havde forventet, man hører navnet “Copenhagen Business School” tænker på hardcore økonomer, men sådan er psyk-studiet ikke.

Profilen er relativ blød, og det man får ud af studiet, synes indtil videre at være en smule abstrakt. Derfor er jeg glad for, at man i 5. semester har mulighed for at præge sit studie med valgfag og derved gøre sin uddannelsesprofil mere personlig.

Mine forventninger til mine medstuderende var ikke udelukkende positive. Jeg havde frygtet, at jeg skulle ind til en masse snobber, umodne mennesker eller stræbere. Jeg blev rigtig positiv overrasket, da vi startede. Mange havde, som jeg selv, været væk fra skolebænken i 1-3 år, og min stereotype forestilling om en CBS-studerende blev gjort til skamme.

HA.psyk studiet er et studie med et godt socialt miljø, og som jeg kan forstå på bekendte fra andre studieretninger, laves der langt flere sociale arrangementer på de studerendes vegne på HA.psyk end der gør på nogle andre retninger. Tonen og påklædningen er relativ afslappet, hvilket gør det til et behageligt studie, selv på offdays.

Du skal ikke vælge HA.psyk, hvis du vil være psykolog eller økonom, for så bliver du skuffet. Man skal vælge HA.psyk, hvis man gerne vil ligge i spændingsfeltet mellem de to og kan se det spændende i at analysere og forbedre de aspekter af en organisation, der har med mennesker, ledelse, kultur og struktur at gøre.

Mit studie

Lidt om det at læse: Min uddannelse er dansksproget… Det betyder IKKE, at læsestoffet er på dansk! I nogle fag er der langt mere engelsk læsestof end dansk. Efter næsten 3 år i Hæren, hvor jeg ikke havde brugt mit engelsk, var det noget af en mundfuld at læse akademiske tekster på engelsk. Det var rigtig frustrerende i starten, da jeg i forhold til mange medstuderende var dobbelt så lang tid om at læse og forståpensum. Men efter en del måneder allieret med en ordbog fandt jeg ind i det akademiske sprog.

Nogle ser læsningen af pensum som en halvsur pligt, men min erfaring er, at man ved fordybelse finder noget interessant i selv de sværeste tekster. Det er faktisk ofte i de sværeste tekster, at de bedste og mest inspirerende pointer er. Min erfaring er dog også, at man knækker nakken, hvis man er 100% opsat på, at man skal læse og forstå ALT, der står i pensum.

En del af den proces, det er at starte studie er, at man lærer at vælge og vrage i, hvad der skal skimmes og hvad der skal nærlæses.

Lidt om grupper: På CBS findes der et hav af grupper, man kan lave eller blive en del af: Studiegrupper, læsegrupper, diskussionsgrupper, notegrupper osv. I starten virker det meget uoverskueligt, hvad man får, og hvad man går glip af ved at være en del af de forskellige grupper.

For mig virker det at holde det simpelt. Jeg har en studiegruppe, som jeg sparer med og laver opgaver/eksamener med i løbet af semestret, og en notegruppe hvor vi deler noter fra de forskellige tekster. For andre fungerer det med flere grupper og igen for andre med færre.

Det er et spørgsmål om at finde sin egen metode, og den finder man kun ved at prøve forskellige ting af.

Min balance i mellem det sociale og faglige: HA.psyk er en meget social studieretning. Der er altid et eller andet, man kan være en del af, en fest man kan gå til, eller et arrangement man kan engagere sig i. Det gælder om at finde en balance, så der er plads til alle ting.

Vi har på mit studie lavet et fodboldhold, som er en super måde at kombinere to ting jeg holder af: træning og venner. Derudover har jeg i min tid prioriteret de små sociale ting som eksempelvis et spil BezzerWizzer efter en forelæsning eller en fredagsøl på Nexus fremfor den ugentlige torsdagsbrandert, andre studerende trives med.

På den måde har jeg tid til mine fritidsinteresser, mit studie samt mine studiekammerater. Man skal huske at give sig selv tid til det, der gør en glad og til de ting, der gør at man kan slappe af, ellers bliver hvert semester en kamp imod stress. Omvendt skal man ikke glemme det faglige, for så bliver hver eksamensperiode en kamp imod pensum og karakterer.

Mine råd

1
Forvent at din måde at studere på skal revideres undervejs.

2
Tal med dine medstuderende når du synes, et fag, en forelæser eller et emne er svært - mange er i samme situation, og sammen overvinder I det nemmere.

3
TAG dig tid til dine interesser uden for studiet.