Jeg kan hjælpe med

  • Være ny i København
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg havde egentlig aldrig troet, at jeg skulle ende med at studere på CBS og gennem det meste af min gymnasietid, var jeg fast besluttet på at læse jura på KU efterfølgende. I løbet af gymnasietiden gik det dog op for mig, at det, der i virkeligheden interesserede mig, var matematikken, og i særdeleshed når dette tog et praktisk perspektiv – og således ikke blot handlede om beviser. Derfor virkede erhvervsøkonomi som en oplagt mulighed for at kunne benytte det matematiske aspekt i praksis.

Jeg havde psykologi på b-niveau i gymnasiet og overvejede af den grund, om jeg burde vælge HA(Psyk), men jeg fandt ikke de naturlige karrierevalg som følge af denne uddannelse interessant, hvorfor mit valg faldt på HA Almen. Dette var en bred uddannelse, der lukkede op for mange døre, og hvis jeg fandt ud af efterhånden, at jeg savnede det psykologiske perspektiv, kunne jeg altid vælge disse valgfag på 5. semester. Derfor kunne jeg tage en beslutning uden at være alt for bundet af den, hvilket jeg fandt beroligende.

Nogle af de ting, der bekymrede mig ved at starte på denne uddannelse var både den stereotyp, der findes om CBS’ere, hvilken jeg ikke fandt, at jeg kunne identificere sig selv med. Dette har dog vist sig ikke at være et problem, da der findes så mange forskellige slags mennesker på CBS, at du er garanteret at finde nogle, du klikker med.

Desuden bekymrede det mig også, hvor stor linjen var, da jeg frygtede, at man ikke ville kunne knytte de samme slags bånd til sine medstuderende, når nu vi var så mange. Dette har heller ikke forårsaget nogen problemer, da man bliver delt ind på hold af 40-45 studerende, hvilket betyder, at man føler, at man er en del af en klasse ligesom i gymnasiet, hvilket de andre studier ikke har glæden af, da de altid er omtrent de 140 studerende sammen. Således har det egentlig vist sig at være en fordel, da jeg finder det nemmere at forholde sig til 40 andre mennesker frem for 140.

Mit studie

Fra elev til studerende
En af de største udfordringer ved at starte på universitetet er klart at gå fra at være elev til at være studerende. Jeg havde studeret på et andet studie i et semester forinden min studiestart på CBS, hvor jeg havde slappet lidt for meget af i starten og derfor havde rigtig travlt op til eksaminerne. Denne erfaring kunne jeg heldigvis bruge, og jeg sørgede for at alliere mig med medstuderende om studieaftaler, der kunne motivere mig, således at jeg ikke var nødt til at holde mig selv i ørerne og altså havde en forpligtelse over for andre end blot mig selv. Samtidig gør det det også hyggeligt at studere sammen med andre, og man undgår at føle sig ensom på studiet, hvilket også kan være en af forandringerne fra at gå på gymnasiet, så det var en win-win situation for mig.

Bred uddannelse
HA Almen er selvsagt en meget bred uddannelse, hvilket både er fedt i og med, at du får et bredt perspektiv og samtidig holder mange muligheder åbne, men til gengæld betyder det også, at der uden tvivl vil være nogle fag, du synes er mere interessante end andre. Jeg er personligt stor tilhænger af de matematiske fag, så de mere bløde fag som organisationsanalyse har føltes som en større udfordring at komme igennem, da det ikke var her, min primære interesse lå. Man får dog i forbindelse med det brede perspektiv en god mulighed for at se sammenhængene mellem de forskellige fag, hvilket giver en god forståelse og kan være med til at motivere en – også i de fag, der er mindre spændende.

Eksaminer
En af de største udfordringer ved HA Almen er klart de mange eksaminer, hvilket også var en af de ting, der kom mest bag på mig. På HA Almen er der eksamensræs det meste af semesteret, hvilket kan være lidt stressende, men til gengæld sørger man for at følge med gennem hele semestret. Samtidig betyder det også, at hver eksamen ikke fylder lige så meget som på andre uddannelser, hvor der bare er en enkelt eksamen per fag, så dette kan være med til at fjerne noget af presset inden hver enkelt eksamen. Du skal være forberedt på, at eksaminer fylder meget, men at det samtidig bliver nemmere og nemmere at forholde sig til, da man vænner sig til det.

Studieform og -teknik
Indlæringskurven på universitet er klart stejlere end i gymnasiet, så du skal lære meget mere meget hurtigere, hvilket man også skal vænne sig til, når man starter. Det føles, som om man er bagud hele tiden, men bare rolig – det gør alle! Det handler om at finde den rigtige studieteknik, hvilket kræver afprøvelse og inspiration fra andre. Personligt har det vist sig, at jeg ikke får noget ud af at læse pensum selv, men til gengæld går jeg meget op i at dukke op til alle forelæsninger og øvelsestimer og således få det gennemgået der. Samtidig varierer det også fra fag til fag, om det betaler sig at skrive noter, eller om man hellere bør fokusere på at lytte og få den brede forståelse og slå op i bogen efterfølgende, hvis der er noget, man har glemt. Ligeledes har jeg erfaret, at det ALTID hjælper at prøve tingene af selv. Det vil sige, at selvom din professor løser en opgave, og du tænker, at det giver mening, er der kæmpe forskel på det og selv at komme frem til det!

Der findes mere end bare studie
For mig har det været vigtigt, at jeg har andre ting at tage mig til end bare at studere, da jeg ellers ville gå helt død i det. Selvom studiet presser en, skal der være plads til andet, og de afbræk, man sørger for at få fra studiet, kan være det, der sikrer en, at man kommer igennem det i sidste ende. Derfor bør man sørge for at vægte det sociale også, have et arbejde, dyrke noget sport, meld dig ind i en studenterorganisation – hvad end du har lyst til, så længe du synes, det er sjovt! Studiet fylder meget, men det bør ikke fylde det hele.

Mine råd

1
Lav andet end at studere! Det er alt for nemt at gå død i stoffet, hvis det er det eneste, du bruger tid på.

2
Sørg for at skabe et socialt netværk – det kan redde dig i længden.

3
Sammenlign uddannelser på CBS’ hjemmeside og husk at undersøge fagbeskrivelser. Jeg har oplevet at nogle af de fag, der har virket mest spændende ud fra navn, har været dem jeg var mindst interesseret i, fordi jeg egentlig ikke havde undersøgt, hvad faget indebar.