Jeg kan hjælpe med

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

At vælge studie er for mange en svær ting, hvilket det også var for mig.  Jeg valgte efter et sabbatår, at starte på KU for at læse Folkesundhedsvidenskab. Jeg fandt dog ud af, at dette ikke var det rette studie for mig.

At skulle vælge studie igen føltes mere kompliceret end første gang, da man ikke ønskede at vælge forkert igen.

CBS havde ikke været i mine tanker gennem gymnasiet og det var først efter KU, at jeg undersøgte CBS og dens uddannelser. Som mange andre, havde jeg en række fordomme omkring det at studere og være studerende på CBS. Men gennem min arbejdsplads, hvor flere af mine kollegaer var studerende ude på CBS, blev jeg nysgerrig.

Jeg brugte derfor en del tid på at undersøge CBS’ bachelor gennem dens hjemmeside, hvilket bidrog til, at jeg fandt dens mange kombinations-uddannelser spændende. Jeg valgte dernæst at gå til forelæsning med en veninde, som studerede herude på en af de andre HA-uddannelser. En række af mine fordomme blev hurtigt modbevidst ved dette besøg.

Efter mit besøg var jeg ret sikker på, at CBS kunne være det rette sted for mig. At tage til en forelæsning er en af de gode muligheder man har for, at finde ud af om CBS eller universitetet er noget for en.

Jeg brugte dernæst en del tid på at undersøge, hvilke fag man havde på de forskellige bachelorer, og jeg valgte ud fra det jeg syntes var mest spændende. Til sidst kiggede jeg også på hvilke kandidatmuligheder der var, så jeg var sikker på, at jeg ikke begrænsede mig til en retning jeg slet ikke kunne se mig i. Valget om at starte på HA(kom.) bundede derfor i flere overvejelser, som gjaldt både selve uddannelsens indhold, men også hvad der var i vente på den anden side efter de 3 år.

Mit studie

Ha(kom.) tilbyder en spændende kombination af erhvervsøkonomi og kommunikation. Der er nogle gode undervisere på uddannelsen, hvilket er inspirerende. Man møder bl.a. undervisere fra erhvervslivet som bidrager med erfaringer de har gjort sig. Dette medvirker til at gøre studiet mere konkret, da man kan høre, at det vi undervises i, både kan og bruges i praksis.

En fed ting ved uddannelsen er, at der er plads til at tage på udveksling eller vælge sine egne valgfag på 5. semester, samt den obligatoriske erhvervspraktik på 6. semester. Det betyder at der er udsigt til en række forskellige og spændende udfordringer på uddannelsen.

Udfordringerne ved at læse på HA(kom.) er, at man skal tilpasse sig en anden læsemængde end fra gymnasiet, og at man udelukkende selv har ansvaret for, at man får læst og lavet det, der skal laves. Man har også ansvaret for en del praktiske ting, hvilket kan være uoverskueligt da CBS og dens organisation er stor.

Der er et rigtig godt studiemiljø på HA(kom.) med en masse søde forskellige mennesker, hvor man ikke er bange for at hjælpe hinanden på kryds og tværs. Dette er rart, når man ofte står overfor pensum eller opgaver som kan være udfordrende. Det karakterræs og den konkurrencementalitet der kan herske på CBS, har jeg ikke selv oplevet på HA(kom.), hvilket har været utrolig rart.

Det sociale har betydet meget for mig i min hverdag på CBS, og at deltage i HA(kom.) egen skitur var en fed oplevelse. Ture og arrangementer som dette bidrager til at gøre hverdagen og studielivet en del sjovere.

Jeg havde mine bekymringer inden jeg startede på CBS, både i forhold til det faglige og det sociale. Men HA(kom.) og CBS har overrasket mig positivt på begge områder. Universitet og livet som studerende er en stor kontrast til det man tideligere har oplevet som elev, men er man motiveret og åben skal man nok klare det.

Mine råd

1
Vælg uddannelse ud fra hvad du synes er spændende og ikke ud fra hvad der har det højeste snit og har mest prestige. Uddannelsesvalg er meget personligt. Mærk efter og find ud af hvad det vigtigste for dig er i et studie rent fagligt, socialt og fremtidsmæssigt.

2
Brug tid på at undersøge de uddannelser du finder interessant og læs om dens indhold og fag. Tag til åbent hus og hvis det er muligt så arrangér, at tage til en forelæsning så du kan mærke om det er noget for dig. I sidste ende vil du nok føle dig mere sikker og træffe det rette valg.

3
DELTAG i introforløbet - det er en god mulighed for at lære dine medstuderende at kende. Venner på studiet gør det en del lettere og sjovere at komme igennem de hårde perioder på studiet.