I can help with

  • Være aktiv i studenterorganisationer
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Efter gymnasiet trængte jeg til en pause. Jeg havde brug for at komme væk fra alt der havde med skole at gøre – brug for at rejse, at arbejde, og brug for at finde ud af hvad jeg ville med mit liv. Jeg har altid drømt om en dag at starte min egen virksomhed, og jeg gav mig derfor, efter 1,5 års pause fra alt hvad der havde med skole at gøre, til at kigge på de forskellige uddannelser på CBS. Efter at have læst om HA Almen og de forskellige fag på uddannelsen, var jeg fuldstændig solgt. Modsat mange af fagene på gymnasiet, kunne jeg mærke, at der her var noget som jeg virkelig brændte for og synes var spændende. Samtidig passede det mig rigtig godt, at HA Almen er en meget bred uddannelse, da jeg på det tidspunkt endnu ikke helt vidste hvad jeg ville efter studiet.

My programme

Da jeg startede på CBS, var jeg endnu ikke helt klar over hvad jeg gik ind til. Jeg havde forberedt mig på, at det var hårdere og meget anderledes, end hvad jeg var vant til fra gymnasiet. Det blev jeg hurtigt bekræftet i. En stor overraskelse for mig var især hvor mange eksaminer, der er på HA Almen. Der er flere eksaminer til hvert fag, og det betyder at man løbende i gennem et semester har eksaminer. I starten frygtede jeg det lidt, men jeg vænnede mig hurtigt til det, og jeg synes nu, at det er en kæmpe hjælp, idet man hele tiden følger med i pensum for at være klar til eksaminerne. En anden ting jeg oplevede som udfordrende i starten, var de mange siders læsepensum til de forskellige fag. Dette har jeg dog også vænnet mig til, og jeg har lært, at man ikke altid behøver at læse alting lige grundigt, da meget af det ligeledes gennemgås til forelæsninger.

My advice

1
Gør dit forarbejde; Læs om alle uddannelserne og sæt dig grundigt ind i dem. Læs kursusbeskrivelserne og tag forbi åbent hus på CBS eller kontakt en mentor hvis der er noget du er i tvivl om.

2
Tag med til introforløbet; Vær åben og engageret i hele introforløbet. Det er her du møder dine medstuderende for de næste 3 år og selvom du har nok at se til fagligt, er det vigtigt også at sørge for, at det sociale fungerer.

3
Find din balance; Der er meget at se til når du begynder, og det er noget helt andet end hvad du er vant til fra gymnasiet. Find ud af hvordan du bedst selv får balanceret de mange timers læsning med arbejde, venner og familie.