I can help with

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Jeg var i længere tid i tvivl om hvad jeg ville studere. For mig var det vigtigt, at jeg på den anden side af min uddannelse ville stå med viden der var brug for på arbejdsmarkedet. Da brugen af IT i verden bliver større og større for hver dag, blev jeg hurtigt sporet ind på det område.

Valget faldt på CBS, da jeg havde en opfattelse af at CBS var et meget socialt universitet, hvilket var meget vigtigt for mig. Det viste sig heldigvis at være sandt. Når det sociale kører på skinner får jeg endnu mere incitament til at komme op til de tidlige forelæsninger kl. 8 mandag morgen.

My programme

Jeg ville ikke lægge mig fast på et specifikt fagområde, hvilket er noget af det fede ved HA(it.) Man får en god fundamental viden inden for de tre fagblokke IT, organisation og erhvervsøkonomi. Som man kommer længere med uddannelsen bliver sammenhængen mellem de tre blokke mere synlig.

Det mest udfordrende for mig på min uddannelse har været at lære at programmere. Jeg havde aldrig programmeret før studiestart, men har man interessen og arbejder for det – så skal man nok lære det!

My advice

1
Støt op om introforløbet – her bliver du rystet godt sammen med dine medstuderende og får skabt de første bånd.

2
Som studerende har du en masse frihed. Det gælder om at finde en balance mellem det faglige og det sociale der passer ind i netop din hverdag.

3
Der er ingen der kan fortælle dig hvad der virker for dig. Prøv lidt forskelligt af!