Jeg kan hjælpe med

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Da jeg skulle søge ind på mit studie, stod jeg, ligesom så mange andre, med rigtig mange overvejelser og tanker. Jeg havde året før læst et semester på en anden CBS uddannelse, og vidste derfor at jeg var havnet på den rigtige uddannelsesinstitution. Både det sociale og det faglige miljø var virkelig noget jeg havde lyst til at vende tilbage til. Jeg vidste bare ikke præcis hvilken uddannelse, der var den rette for mig.

Jeg brugte en del tid på at gøre op med mig selv, hvad der var de vigtigste elementer for mig i en uddannelse. Dette betød også, at jeg var nødt til at være realistisk overfor mig selv, og mærke efter hvor min motivation lå. Jeg havde en ide om at jeg gerne ville i en retning med kommunikation, men skulle finde ud af hvilken uddannelse inden for dette felt der passede bedst til mig.

Jeg brugte lang tid på at sætte mig ind i de forskellige uddannelsesopbygninger, kandidat muligheder og tog til Åbent hus. Jeg fandt ud af, at det case orienterede og det praktisk anvendelige var en stor motivationsfaktor for mig. Derudover havde jeg ikke den store interesse for sprog, og det var afgørende for mit valg af HA(kom.).

Mit studie

HA(kom.) er en uddannelse der bærer meget præg af gruppearbejde og at være praktisk anvendelig. Selvfølgelig er der også fag, der er meget teoribaserede og kan virke langhårede. Dog arbejder semestrene rigtig godt sammen, så man hele tiden udvikler sine kompetencer, og føler der bliver ’bygget ovenpå’. Her har vores årsprojekter været rigtig gavnlige. Vi har hvert år skrevet en større opgave, hvor vi tværfagligt har skulle anvende forskellige fag.

Derudover har vi både på første og andet år haft de såkaldte ’værkstedsfag’, hvor underviserne er fagfolk der til dagligt arbejder med faget. Her har vi fået lov til at prøve kræfter med både intern og ekstern kommunikation på en kreativ og spændende måde. Denne veksling i fagene har været en rigtig stor motivationsfaktor.

De studerende på HA(kom.) er engagerede og udadvendte mennesker, der typisk er gode til at sparre med hinanden. Gruppearbejde kan til tider være en stor udfordring, da ikke alle arbejder ens. Dog har jeg personligt erfaret, at man med den rette forventningsafstemning, kan bruge hinanden meget positivt, og få utrolig meget ud af at sparre med hinanden. Og så er det jo også altid nemmere at komme op en vintermorgen, når man har nogle gode medstuderende at komme over til

Mine råd

1
Vurder ikke kun en uddannelse på baggrund af adgangskvotienten. Brug tid på at sætte dig ind i indhold og opbygning på en uddannelse.

2
Prioriter introforløbet. Det hjælper både med at skabe et godt fundament for det sociale og det faglige.

3
Strukturer din tid, og giv dig selv plads til at holde fri med god samvittighed.