I can help with

  • Arbejde ved siden af studierne
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
  • Råd om boligsøgning
Contact me

My choice

Hvad har jeg lært af at vælge studie (to gange)?

I gymnasiet fik jeg interesse for filosofi, men fravalgte egentlig at læse noget med det, da jeg ville holde det på et hobbyplan, for ikke at køre mig selv træt i det. Det var en meget naiv tanke, da det var som at adskille forretning og fornøjelse. Det er netop kombinationen af de to, som gør at jeg er utrolig glad for mit studie i dag. Til trods for det pres og de forventninger, som der kan være, skal man prøve at vælge sit studie ud fra sine interesser frem for penge og prestige. Jeg tror i hvert fald på, at det gør studietiden og ens fremtidige arbejde meget sjovere og lettere at fuldføre. Fordi vi lever i et privilegeret samfund, kan studie og arbejde godt ikke være en byrde.

HA (fil.) er en super god uddannelse til personer, som mig, der har svært ved at identificere, hvad vi egentlige er gode til eller faktisk brænder for. Generelt for personer som følger, at de ved lidt om mange ting og ikke særlig meget om få ting. HA (fil.) som kombinationsuddannelse tiltaler mig, fordi den åbner nogle døre ind til forskellige brancher, og man kan på sin vis selv forme ens faglige baggrund igennem valgfag, kandidat og erhvervserfaring. Man har altså rig mulighed for løbende at finde ud af, hvad man gerne vil arbejde med senere. En vigtig overvejelse, jeg gør og gjorde mig, var at huske på, at man ikke er låst fast på det, man er uddannet indenfor. Jobmarkedet er kæmpe, titlerne talrige og mulighederne mange. Med det i mente bliver tanken om studievalg, og fremtiden generelt, lidt mindre ængstelig. Studievalg er et stort valg, men det er absolut ikke afgørende for din fremtid. En anden ting, som er vigtig og huske, er at det er svært at bedømme studiet som helhed ud fra 1. semester. Hele det første år består af fundamentskurser og deres relevans bliver først rigtig tydelige på de kommende år.

My programme

Det faglige og det sociale på HA (fil.)

På HA (fil.) er der en fænomenal respekt for folks styrker og svagheder. Der er ingen skam i at spørge andre om hjælp til de fag, man ikke er så stærk i. Jeg tror på, at når man læser og diskuterer filosofi sammen, så får man luftet nogle idéer og meninger, som afspejler en som person, og det os mere sårbare overfor hinanden. Når vi så i disse diskussioner oplever, hvordan det, vi siger, accepteres og respekteres, bliver man mere modig i at vise sine svaghed og tale om følsommere emner. Når folk i forelæsningerne siger noget klogt, er der ikke en følelse af, at vedkomne praler eller er bedrevidende, netop fordi der er en kollektiv forståelse for at der ingen intern konkurrence er på studiet, men størstedelen er der i egeninteresse og brug.

Hvordan passer du godt ind på HA (fil.)?

Det gør du ved bare at være. HA (fil.) er en kombination af alle typer af folk. Fordi det er en erhvervsøkonomi uddannelse er der vel at mærke en interesse i penge og forretning, hvilket nogle kan anse for at være overfladisk. Men HA (fil.)’s måde at dyrke dette på er ved at gå til økonomiens bagvedliggende tanker og ved at gå til andre aspekter, så som det etiske, bæredygtige og mere socioøkonomisk. På HA (fil.) er der ambitioner og en stærk ansvarsfølelse, men ingen fine fornemmelser.

My advice

1
Chill. Det er svært at vælge studie, men det er absolut ikke afgørende for resten af din fremtid. Karrier, succes og sindstilstand er noget, man selv bygger sig til igennem bevidste såvel som ubevidste valg og erfaringer. Dette ene valg åbner op for en ny verden med mange døre. Og i denne verden er der bare endnu flere døre…

2
Uddannelse er en proces. Selvom man igennem semestret arbejder henimod eksamen, er det selve processen som er guld værd. Dit resultat til eksamen bliver glemt på et tidspunkt, men den viden du har tilegnet dig, er der ingen som kan tage fra dig. Når viden er din motivation til at studere, er det meget federe.

3
Læs studieordningen og læs fagbeskrivelserne. Disse giver et billede af, hvad uddannelsen kan byde på. Når man studerer og har forskellige fag, må man tage det sure med det søde. Nogle fag er super interessante, imens nogle bare skal overstås. Især på en uddannelse som HA (fil.), hvor der både er bløde filosofiske fag og hårde økonomiske fag.