I can help with

  • Være ny i København
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

I gymnasiet havde jeg naturvidenskabelig studieretning med bioteknologi, matematik og fysik, men fandt hurtigt ud af, at dette ikke var en retning, jeg ville bevæge mig videre i samt at jeg hellere ville læse noget business, hvorfor CBS var en oplagt mulighed. Endvidere var jeg meget fascineret af det enorme engagement som CBS studerede udviser for deres studie.

Mit valg af uddannelse stod dog mellem almindelig Jura og HA(jur.) på CBS. Jeg havde gennem en længere periode tænkt, at jeg gerne ville læse jura, men endte med at vælge HA(jur.), da jeg fandt sammenspillet imellem jura og økonomi meget spændende samt at uddannelsen er meget alsidig, da man beskæftiger sig med to meget vigtige aspekter inden for erhvervslivet.

Eftersom jeg kommer fra Vejle, medførte det at læse på CBS også at jeg skulle flytte til København, hvilket på daværende tidspunkt var en kæmpe omvæltning for mig. Jeg havde lige afsluttet min studentereksamen og pludseligt gik det hele bare lidt for stærkt og det at finde en lejlighed var næsten umuligt. Så det er helt sikkert en af de væsentligt praktiske overvejelser at gøre sig inden man vælger at starte på CBS.

Som person er jeg meget socialt anlagt og min tid i gymnasiet var fyldt med mange sociale arrangementer, så det var egentlig også det jeg forventede ved at starte på CBS. Dog er forskellen på det sociale miljø på CBS og i gymnasiet, at man hele tiden selv skal opsøge det, da de sociale rammer ikke er arrangeret for én på forhånd på samme måde.

My programme

Når det så er sagt, skal det også nævnes at dette også er udfordrende på nogle punkter. Gennem 1. År på HA(jur.) kan det være svært at se en decideret sammenhæng imellem fangene, hvilket skyldes at man er nødt til at have styr på det grundlæggende før man begiver sig ud i de mere avancerede fag, og der bygges hele tiden ovenpå de fag, man allerede har haft. Eksempelvis er Aftaleret grundlaget for alle de juridiske fag man senere hen skal beskæftige sig med.

En anden udfordring ved HA(jur.) er at man ikke nødvendigvis kan anvende samme studieteknik i mikroøkonomi som i formueret. Og man er derfor nød til at finde ud af hvad der fungerer bedst fra fag til fag.

Det mest spændende ved HA(jur) er sammenspillet imellem juridiske og økonomiske fag. Derudover er det hele læringsprocessen i sig selv og det at man føler at man forstår sammenhængen bedre og bedre for hvert fag man har.

På HA(jur.) er der meget selvstudie i form af læsning og undervisningen er bygget op omkring forelæsninger og øvelsestimer, hvor man arbejder med teorien ud fra cases og opgaver. Det at man også får undervisning i mindre hold og får lov at arbejde med fagene på opgavebasis er med til at give en dybere forståelse for fagene og fungerer derfor super godt.

Det skal ikke være nogen hemmelighed at der er mange fordomme om CBS studerende og CBS generelt samt, at der er mange forudindtagede holdninger om ”den typiske CBS studerende”, men sådan er det slet ikke. Mangfoldigheden på CBS er enormt bred og der er plads til alle, hvilket er super fedt og skaber en god dynamik i hele det sociale miljø på CBS.

For mig var noget af det sværeste ved at starte på CBS at pensum er kæmpestort, hvilke betyder, at man skal lære rigtige meget på kort tid og på en anden måde end hvad man gjorde i gymnasiet. Mikroøkonomi, som er det første økonomiske fag på HA(jur.) foregår f.eks. på engelsk, hvilket også er noget man lige skal vænne sig til.

Derudover havde jeg svært ved at strukturere min tid og finde ud af, hvor meget tid jeg skulle bruge på at læse og skrive noter.
Dette er alt sammen noget man lærer med tiden eftersom man hurtigt kommer ind i sin hverdagsrutine og finder ud af hvilken læse- og notatteknik der fungerer bedst.

Noget af det hårdeste ved HA(jur.) er eksaminerne og eksamenslæsningen. Pensum er rigtigt stort og særligt i de juridiske fag. Derudover er HA(jur.) inddelt i en quarter-struktur, hvilket betyder at der er eksamen fire gange årligt frem for to. Dette er også noget man vænner sig til og det bliver hurtigt en form for rutine at gå til eksamen.
Selvom eksamensperioderne kan føles lange og hårde, er det også en spændende periode, da det ofte er der man får styr på faget i en sammenhæng og man lærer meget af at løse tidligere eksamensopgaver. Derudover er det også en meget social periode da man tilbringer meget tid med sin studiegruppe.

My advice

1
Engager dig socialt såvel som fagligt, særligt i den første periode. Det er vigtigt at være med på begge fronter og skabe et godt netværk af studiekammerater, men også at finde balancen herimellem.

2
At være ny studerende kan være frustrerende til tider, men fortvivl ej, det er en læringsproces og det tager tid at finde ud af hvad der fungerer hvad der ikke gør. Afprøv forskellige læse- og notatteknikker for at finde ud af hvad der er mest optimalt for dig.

3
Tro på dig selv og lad være med at sammenligne dig for meget med dine medstuderende. Vi har alle forskellige prioriteter i forhold til studiet, så lad dig ikke stresse af hvor meget andre siger de læser, arbejder og forbereder sig.