www.ug.dk, af de forskellige uddannelsesinstitutioners hjemmesider og deltog i en række Åbent Hus arrangementer. Jeg lagde stor vægt på de forskellige uddannelsers indhold og opbygning og at det stemte overens med mine faglige interesser. For mig var Åbent Hus arrangementerne desuden en god mulighed for at få en fornemmelse af, om jeg umiddelbart følte mig godt tilpas og kunne se mig selv som studerende på de forskellige steder som jeg besøgte, hvilket jeg tror betyder rigtig meget.

Jeg valgte CBS fordi jeg det virkede til at være et sted, hvor jeg kunne falde til og føle mig godt til rette. I mit valg af CBS lagde jeg samtidigt stor vægt på, at det er en uddannelsesinstitution med højt til loftet, mange muligheder og med en masse forskellige typer af studerende.

Jeg valgte HA Almen Erhvervsøkonomi fordi det er en bred og solid erhvervsøkonomisk uddannelse, der giver mulighed for at beskæftige sig med erhvervsøkonomi fra mange forskellige vinkler. Det var vigtigt for mig, at tage en relativt bred uddannelse, da jeg ikke var klar til at vælge en meget specifik retning og ønskede at holde mine senere muligheder, i forhold til blandt andet kandidat, så åbne som muligt. Desuden vægtede jeg, at HA Almen tilbyder en god kombination af teori, praktiske eksempler og øvelsesopgaver.

Mine forventninger på godt og ondt
Jeg forventede en stor mængde selvstudie- og det er der bestemt også! Men jeg blev positivt overrasket over, hvor meget obligatorisk gruppearbejde der er på HA Almen, og hvor meget der bliver lagt op til, at man arbejder sammen med sine medstuderende generelt. Desuden er det min erfaring, at langt de fleste på studiet meget gerne vil arbejde sammen og er rigtig gode til at hjælpe hinanden.

Jeg forventede, at der ville være mange forskellige typer af studerende på HA Almen, men en klar overvægt at studerende med høje ambitioner. Det er min erfaring, at der er stor forskel på de personer der læser HA Almen, hvilket jeg personligt synes skaber en rigtig god dynamik. Samtidigt er der mange der har høje ambitioner. Det kan på den ene side skabe et vist pres og et stort fokus på eksamensresultater, fordi det kan være svært ikke at sammenligne sig selv og sine egne resultater med sine medstuderende. Men på den anden side så er det fedt at være en del af et studiemiljø, hvor folk brænder for det de laver. Det synes jeg er rigtig motiverende.

"/> Katrine Rygaard Svendsen | CBS Student Life

Jeg kan hjælpe med

  • Tage på udveksling
  • Arbejde ved siden af studierne
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Hvorfor jeg valgte at læse HA Almen Erhvervsøkonomi
Jeg var rigtig glad for at gå på handelsgymnasiet og vidste, at jeg gerne ville tage en videregående uddannelse. Jeg var dog meget i tvivl om, hvilken uddannelse jeg skulle vælge, da jeg havde meget brede faglige interesser og ikke nogen specifik karrieredrøm, som jeg ønskede at gå efter.

For at finde frem til hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution jeg skulle vælge, søgte jeg derfor rigtig meget information. Jeg benyttede mig blandt andet af www.ug.dk, af de forskellige uddannelsesinstitutioners hjemmesider og deltog i en række Åbent Hus arrangementer. Jeg lagde stor vægt på de forskellige uddannelsers indhold og opbygning og at det stemte overens med mine faglige interesser. For mig var Åbent Hus arrangementerne desuden en god mulighed for at få en fornemmelse af, om jeg umiddelbart følte mig godt tilpas og kunne se mig selv som studerende på de forskellige steder som jeg besøgte, hvilket jeg tror betyder rigtig meget.

Jeg valgte CBS fordi jeg det virkede til at være et sted, hvor jeg kunne falde til og føle mig godt til rette. I mit valg af CBS lagde jeg samtidigt stor vægt på, at det er en uddannelsesinstitution med højt til loftet, mange muligheder og med en masse forskellige typer af studerende.

Jeg valgte HA Almen Erhvervsøkonomi fordi det er en bred og solid erhvervsøkonomisk uddannelse, der giver mulighed for at beskæftige sig med erhvervsøkonomi fra mange forskellige vinkler. Det var vigtigt for mig, at tage en relativt bred uddannelse, da jeg ikke var klar til at vælge en meget specifik retning og ønskede at holde mine senere muligheder, i forhold til blandt andet kandidat, så åbne som muligt. Desuden vægtede jeg, at HA Almen tilbyder en god kombination af teori, praktiske eksempler og øvelsesopgaver.

Mine forventninger på godt og ondt
Jeg forventede en stor mængde selvstudie- og det er der bestemt også! Men jeg blev positivt overrasket over, hvor meget obligatorisk gruppearbejde der er på HA Almen, og hvor meget der bliver lagt op til, at man arbejder sammen med sine medstuderende generelt. Desuden er det min erfaring, at langt de fleste på studiet meget gerne vil arbejde sammen og er rigtig gode til at hjælpe hinanden.

Jeg forventede, at der ville være mange forskellige typer af studerende på HA Almen, men en klar overvægt at studerende med høje ambitioner. Det er min erfaring, at der er stor forskel på de personer der læser HA Almen, hvilket jeg personligt synes skaber en rigtig god dynamik. Samtidigt er der mange der har høje ambitioner. Det kan på den ene side skabe et vist pres og et stort fokus på eksamensresultater, fordi det kan være svært ikke at sammenligne sig selv og sine egne resultater med sine medstuderende. Men på den anden side så er det fedt at være en del af et studiemiljø, hvor folk brænder for det de laver. Det synes jeg er rigtig motiverende.

Mit studie

Udfordringer ved at starte på studiet
Det var en rigtig stor omvæltning for mig at starte på en universitetsuddannelse. Vi startede med et introforløb, hvor det primære fokus var på det sociale og på at lære ens nye studiekammerater at kende. Efter introforløbet gik de to første uger af semesteret med en slags intro til de forskellige fag og undervisere. Til trods for at der selvfølgelig var en masse information, nye omgivelser og nye mennesker, så virkede det hele mere overkommeligt end jeg havde regnet med. Men derefter tog det fart! Da semesteret for alvor gik i gang fik jeg noget af et chok. Det overraskede mig, hvor meget arbejde der rent faktisk var, hvor lang tid det tog mig at læse relativt korte kapitler (fordi jeg skulle vende mig til at læse akademiske tekster på engelsk), og hvor hurtigt jeg kom bagud, til trods for de bedste ambitioner om at få lavet alting.

Det gik mig utroligt meget på. Særligt fordi jeg i gymnasiet var vant til at være velforberedt og ikke have de samme udfordringer med at nå alting. Det tog mig lang tid at vende mig til at være universitetsstuderende og at finde forskellige studieteknikker, som fungerede for mig. Faktisk var det først et godt stykke inde i andet semester, at jeg begyndte at føle, at jeg havde bedre styr på det. På det tidspunkt var jeg begyndt at vende mig til sproget i teksterne, hvorfor det tog kortere tid at læse, og jeg havde været til en række eksaminer og havde herigennem fået en bedre fornemmelse af, hvad der egentligt blev forventet af os.

 

Det hårdeste ved mit studie
Jeg synes, at noget af det hårdeste ved HA Almen er, at der er rigtig mange eksaminer.

På nogle studier ligger der udelukkende et par store eksaminer ved udgangen af hvert semester, men på HA Almen består de fleste fag af mere end én eksamen, hvilket betyder, at der også ligger eksaminer i løbet af semesteret.

Det er naturligvis krævende, at der er så mange eksaminer og det er medvirkende til, at der hurtigt kommer stort fokus på selve eksaminerne og eksamensresultaterne frem for det faglige indhold, fordybelse og ens læring. I forhold til at håndtere de mange eksaminer, så har det hjulpet mig rigtig meget også at have fokus på min personlige udvikling som studerende, og på hvad jeg rent faktisk lærer i de enkelte fag.

Med det sagt, så synes jeg samtidigt, at noget af det gode ved de mange mindre eksaminer i løbet af semesteret er, at det giver en noget at strukturere sine studier omkring og det er medvirkende til, at man løbende får arbejdet effektivt med fagene. Det har helt klart gjort, at jeg er blevet bedre til at strukturere og prioritere min tid og nå en deadline, hvilket jeg også har haft stor glæde af på mit studiejob.

Mine råd

1
Deltag i de Åbent Hus arrangementer som uddannelsesinstitutionerne afholder.
De er både en god mulighed for at få svar på konkrete spørgsmål, og for at opleve uddannelsesstedet og få en fornemmelse af, om det er et sted, hvor man føler sig godt til pas.

2
Deltag aktivt i introforløbet og engager dig i studiemiljøet og dine medstuderende.

3
Det tager tid at vende sig til at være studerende og der findes lige så mange måder at være studerende på, som der findes studerende. Find din egen måde at studere på. Hav tålmodighed og tro på dig selv.