Jeg kan hjælpe med

  • Tage på udveksling
  • Være aktiv i studenterorganisationer
  • Være ny i København
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
  • Råd om boligsøgning
Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg valgte at læse International Business and Politics (IBP) på CBS fordi jeg syntes både samfundsfag og matematik var spændende i gymnasiet. Jeg ville meget gerne gå på en uddannelse der arbejder på tværs af fag, så der var mulighed for at debattere politiske emner samtidig med at man fik en basis økonomisk kunnen. Alternativt overvejede jeg økonomi eller statskundskab på Københavns Universitet. Jeg endte med at vælge CBS da der var mulighed for at få en erhvervsrelateret vinkel på økonomi og politik gennem businessdelen af IBP. Jeg følte at der var bedre jobmuligheder i det private erhvervsliv med IBP frem for statskundskab. Samtidig, var jeg bange for at økonomi på KU ville være for tungt og ikke give samme plads til socialliv og studiejob. Derudover ville jeg meget gerne studer på engelsk i et internationalt miljø med gode muligheder for udveksling. Det gav IBP på CBS mig mulighed for.

Mit studie

IBP viste sig at være det rigtige valg på trods af at jeg var i tvivl i løbet af mit første halvår. Det første semester syntes jeg ikke rigtig at fagene levede op til mine forventninger, da de forskelige faglige retninger kun blev kombineret i mindre grad. Samtidig var jeg I tvivl om det var muligt at finde et job med IBP, og om jeg overhovedet kunne bruge det, jeg lærte, til noget i det virkelig liv. Der var dog også flere studiemæssige ting jeg var særligt glad for, som har været med til, at jeg blev på IBP og også har betydet, at jeg er fortsat med IBP på min kandidat.  Jeg er særligt glad for de tværfaglige fag, der kommer efter grundfagene er på plads. Jeg synes også studiet er opbygget meget fleksibelt med rig mulighed for udveksling, praktik, studiejob og plads til fritidsaktiviteter. Jeg var selv på udveksling på University of Toronto i Canada.  Derudover har IBP et meget stærkt socialliv. Der er mange muligheder for at engagere sig, og min oplevelse er, at det er et af de mere social studier på CBS. Folk er meget engagerede og forskellige, hvilket giver plads til alle. Jeg blev dog først 100% klar over at jeg havde valg det rigtige studie, da jeg kom i praktik og brugte IBP i praksis. Jeg arbejde 6 måneder på Public Affairs hos H. Lundbeck A/S og har nu et studiejob i Erhvervsstyrelsen hvor jeg arbejder med international handel og sikkerhed. To vidt forskellige jobs, men begge utrolig relevante for IBP og begge arbejdsområder jeg kunne se mig selv i når jeg afslutter min kandidat.

Mine råd

1
Det er vigtigt at man har en interesse både for den politiske, økonomiske og erhvervsmæssige del af studiet. Der vil altid være et af områderne og nogle af fagene man synes er mere spændende end andre, men man skal ville det hele. Hvis man helst kun vil en af delene, er der mange andre mere relevante uddannelser både på CBS og de andre uddannelsesinstitutioner.

2
Lad dig ikke stoppe af bekymringer om fremtidsmuligheder. IBP åbner op for et bredt udvalg og meget af det er i sidste end op til hvad du finder ud af er spændend og vælger at fokusere på. Det er OK ikke at vide lige nu hvor du vil hen med din uddannelse.