I can help with

  • Være ny i København
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
  • Råd om boligsøgning
Contact me

My choice

Jeg valgte at læse på CBS, fordi det er kendt som en rigtig god skole og det er fyldt med engageret mennesker. Jeg ønskede et internationalt perspektiv i min uddannelse, men samtidig også en uddannelse som favner bredt. Jeg vidste at jeg ville læse i København, fordi der er så mange muligheder for at lave mange ting socialt. Det vidste jeg også, at CBS gør meget ud i og dette har specielt ikke skuffet. Jeg blev dog overrasket over at starte på International Business, fordi jeg havde mange ”fordomme” omkring personerne på uddannelsen. I sidste ende viste det sig dog, at alle var unge, som ønskede det bedste ud af deres uddannelse og samtidig nyde deres ungdom og studietid.

My programme

Det bedste ved at læse på International Business er at man hele tiden tænker ud over grænserne af vores kære, lille Danmark. Man skal altid tænke på det store hele, som gør at man bliver udfordret på en helt ny måde, hvilket føder til ens nysgerrighed på verden. Dertil hjælper det meget, at alt foregår på engelsk, fordi man føler at det hele bliver brugbart i internationale sammenhænge. Jeg ønsker personligt at på et tidspunkt arbejde i udlandet og når man bliver vant til at alt foregår på engelsk føles det pludselig ikke så fjernt eller skræmmende at skulle udenlandsk.

Vi har blandt andet på første år haft nogle fag, som handlede om både hvorfor og hvordan virksomheder ekspandere til nye lande og hvorfor de lige præcis vælger at udvide til de lande, de nu engang gør. Det syntes jeg personligt var rigtig spændende at lære noget om.

Noget af det hårde ved International Business er at fagene kører i Quarters. Hvilket vil sige, at man bliver undervist i to fag over ca. 7 uger og så har man eksaminer i de to fag, hvorefter man starter forfra med to nye fag. Det gør fagene lidt mere intense end på andre linjer på CBS. Jeg er dog glad for det, fordi man kun behøver at fordybe sig og tænke på 2 fag ad gangen.

My advice

1
Mit bedste råd til studievalg er at vælge noget som man tænker er spændende og ikke kun vælge ud fra navnet på uddannelsen. Man skal bruge rigtig mange timer og sene aftener på at læse, så det allervigtigste er at vælge noget, som virker spændende. Så føles det ikke lige så slemt at skulle læse.

2
Et andet vigtigt råd er at være til stede i starten af studiet i både intro og opstart af fagene. Man skal være åben for alt, der bliver kastet mod en, fordi det er her at alt starter og venskaber bliver skabt, som bliver vigtige igennem resten af studietiden.

3
Mit sidste råd er at sætte sig ned og bruge tid på at planlægge sin hverdag. Det er vigtigt at lære at prioritere over hvilke ting er vigtige at bruge tid på og hvad der betyder mest for en. Dertil også vigtigt at have tid til at lave noget andet som interessere en, så alt ikke handler om studie og evt. arbejde