Jeg kan hjælpe med

  • Være aktiv i studenterorganisationer
  • Være ny i København
  • Arbejde ved siden af studierne
  • Studiemiljøet på CBS
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

I forhold til mit valg af CBS som institution og IB som studie var der en række faktorer, som spillede ind

Jeg har altid haft en stor interesse for det globale og internationale. Et års studie i England var med til at bekræfte mig i, at jeg uden tvivl skulle læse et studie som foregik på engelsk, og hvor der var en international sammensætning af studerende. Og efter at have boet i Århus langt størstedelen af min barn- og ungdom var det nærliggende at søge ind på Aarhus School of Business (nu en integreret del af AU), og selv om jeg da også undersøgte studierne og søgte om optagelse på Economics and Business Administration, var jeg aldrig rigtig i tvivl om at jeg foretrak IB.

Dette i særdeleshed pga. strukturen og fagene, men også pga. af mange muligheder for internationale islæt som GLOBE eller udveksling til et af de utallige partneruniversiteter.

Det væsentligste ved mit valg af studie var ikke, hvad jeg kunne bruge det til efterfølgende. Jeg havde en fornemmelse af, hvad jeg ville opnå med det, og hvor jeg gerne ville have det bar mig hen, men eftersom jeg ikke var fast besluttet på at arbejde med noget bestemt, blev mit valg af studie meget mere drevet af, hvad jeg følte ville give mig de bedste oplevelser og udvikle mig mest som person i løbet af de tre år.

Mit studie

Jeg føler helt klart, at IB er den rigtige uddannelse for mig. Til gengæld tror jeg også, at der kan være flere rigtige uddannelser, så det betyder ikke nødvendigvis, at det ville være endt dårligt, hvis jeg havde valgt anderledes.

Fra start forsøgte jeg at have en tilgang til tingene med så få forventninger som muligt, da jeg synes, at det gør det nemmere objektivt at vurdere en uddannelse, når man har et åbent sind, end hvis der er en række parametre, hvor man inden studiestart har opsat mål for, hvordan man tror/mener, det skal være.

Jeg synes, at det faglige niveau er højt, hvilket nok især er drevet af den entusiasme og lyst til at lære, som eleverne har, bl.a. qua det arbejde, der er lagt i at blive optaget på studiet. Fagligheden understøttes af nogle fagligt enormt dygtige lærere, hvor nogle naturligvis har mere flair for rollen som undervisere end andre.

Omkring studiemiljø havde jeg hørt en række historier fra tidligere studerende både fra IB men især også fra andre studier på CBS. Jeg synes helt klart, at disse ”skræk-historier” er blevet gjort til skamme af hvor stort et sammenhold, der er på tværs af nationaliteter, årgange og studiet generelt. Der er arrangementer en masse, og folk er altid klar til at hjælpe med både faglige problemstillinger, og hvad der nu ellers måtte være.

Ift. problemstillinger ved at starte på IB var det hårdeste for mig at komme tilbage på skolebænken efter to års fast arbejde. Det er unægtelig noget, jeg ville have oplevet, uanset hvor jeg var startet, men kvartalsstrukturen og første eksamen i oktober har lagt ekstra pres på for en hurtig omstilling. Her har det især været en hjælp at få dannet en studiegruppe, som passer godt sammen både fagligt og socialt.

Mine råd

1
Fire ting er vigtige, når du vælger studie; hjernen, hjertet, mavefornemmelsen og en god portion held. Pas på med ikke at vælge IB på baggrund af, hvad andre siger, eller fordi den kræver et højt karaktergennemsnit. Vælg IB fordi du finder fagene interessante og værdsætter de muligheder, programmet giver.

2
At være universitetsstuderende kan både være de bedste og de værste år af dit liv – Det er, hvad du gør det til. Det faglige er selvfølgelig vigtigt, men hvis man vil have det optimale ud af tiden på CBS og IB, så er det vigtigt at huske, at der foregår så meget andet, både på IB og på tværs af studierne.

3
Der findes ingen rigtig eller forkert måde at læse IB på. Vi har hver især en optimal måde at få hverdagen til at hænge sammen på, så selv om folk måske har, hvad der i deres øjne er den bedste løsning, betyder det ikke, at det er en løsning, som fungerer for dig.