I can help with

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Efter min studentereksamen på HHX, var jeg meget i tvivl om, hvorvidt jeg skulle tage et sabbatår eller starte direkte på en videregående uddannelse. Jeg har altid haft interesse for handel, økonomi og internationale forhold, hvorfor CBS virkede som et naturligt valg. Jeg gjorde i høj grad brug af CBS’ hjemmeside for at danne mig et overblik over, hvilke uddannelser der umiddelbart fangede min interesse fagligt. Jeg fandt både HA Europæisk Business og HA Projektledelse spændende, hvorfor jeg valgte at tage til åbent hus. Åbent hus gav mig en større indsigt i, hvad de forskellige studier kunne tilbyde, de studerendes indtryk af studielivet på CBS samt deres oplevelser af studiet og resulterede i at mit valg endte med at falde på HA Europæisk Business.

Jeg oplevede begyndelsen på CBS, som en stor omvæltning, men samtidig rigtig spændende. Jeg fik både af- og bekræftet nogle forventninger til det faglige og sociale aspekt af CBS. Derudover skal man være bevidst om, at det kræver en del selvdisciplin at læse på en videregående uddannelse. Niveauet er højere, læsebyrden større og der er meget at lære på relativ kort tid. Jeg selv har oplevet udfordringer med at balancere skole, arbejde og fritid, hvor ens dårlige samvittighed i forhold til at få læst har haft betydning. Det er vigtigt at kunne prioritere sin tid og samtidig give sig selv plads til at nyde den fleksibilitet man har som studerende. Man lærer meget om sig selv som person, både på det faglige såvel som det personlige plan.

My programme

Jeg har været rigtig glad for mit valg af studie, selvom jeg i starten oplevede en del tvivl om, hvorvidt det var det rette valg for mig. Jeg oplevede samtidig, at flere af mine medstuderende havde samme tvivl, hvilket jeg tror er helt naturligt.
En ting, som gør HA EB spændende er kombinationen mellem de bløde og hårde fag, som i samspil skaber en større forståelse for hvordan disse kan kombineres både teoretisk og i praksis. Dog vil der altid være fag, som man finder mindre eller mere interessante end andre, men det er også en vigtig erfaring at gøre sig.

Personligt er der blevet skubbet til mine forventninger, krav og ambitioner, og jeg har fået øjnene op for, at det er okay ikke at kunne finde ud af det hele. Jeg synes det har været lærerigt at gøre mine erfaringer med gruppearbejde, vigtigheden af at kunne forventningsafstemme med min studiegruppe og blive bevidst om mine faglige styrker og svagheder. Personligt havde jeg i starten svært ved at finde en studiegruppe, der fungerede optimalt fagligt grundet forskellige ambitionsniveauer, studietekniker samt forventninger til hinanden.

My advice

1
Tro på dig selv og lad dig ikke intimidere af andres præstationer, men vær i stedet stolt og tilfreds med din egen indsats.

2
Giv det tid og tag det i små steps ad gangen. Det kan være en god ide at sætte nogle klare mål for ens udbytte af uddannelsen samt få forventningsafstemt dine egne ambitioner.

3
Lad være med at vælge studieretning på baggrund af karaktersnit. Vælg ud fra dine egne interesser og gør brug af åbent hus arrangementerne. Din interesse skal være drivkraften for din uddannelse.

4
Tænk ikke dit valg af studie som en endegyldig beslutning om, hvad du skal lave resten af dit liv. Se det mere som en dør, der åbner op for nye muligheder, hvor du kan blive mere bevidst om dine faglige kompetencer og interesser. Meget kan nå at ændre sig og din bachelor på CBS åbner for en masse nye og spændende retninger på kandidaten.