Jeg kan hjælpe med

  • Tage på udveksling
  • Arbejde ved siden af studierne
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
Kontakt mig

Mit studievalg

Mit studievalg involveret tre hovedpunkter:

1) Jeg ville gerne studere i et international miljø
2) Studere med motiveret og begavet studerende
3) Studere et sted, hvor jeg ville få indsigt i virksomhederne, og selv blive eksponeret for disse.

Da jeg kommer fra en linje med matematik, fysik og kemi som hovedkoncentration, var det oplagt, at jeg skulle gå den naturvidenskabelige vej. Men jeg ville prøve noget nyt, og skabe en karriere ude i erhvervslivet.

Det vigtigste for mig, da jeg skulle til at vælge studie, var hvor meget matematik studiet indeholdte. Jeg havde en stor glæde ved matematik i gymnasiet, og jeg syntes og stadigvæk synes, at matematik er et rigtig stærkt værktøj, når du skal underbygge dine hypoteser eller konklusioner. Jeg kiggede på tre programmer:

1) HA(mat.)
2) Økonomi på KU
3) IB

IB scorede meget lavt på matematik ift. HA.mat og økonomi på KU, men gav meget gode muligheder for at komme på udveksling og præge min uddannelse mod en international retning. Jeg vidste, at jeg gerne vil til udlandet og arbejde på et tidspunkt, og derfor besluttede jeg at vælge IB. Mht. den manglende matematik på IB, tænkte jeg, at jeg ville bruge mine valgfag på at supplere op på matematikken for at være skarp. Denne tilgang betød, at jeg i den sidste ende valgte IB.

Mit studie

Da jeg gerne ville ud og opleve verdenen og arbejde udenfor Danmark, vidste jeg at IB ville give mig et godt fundament for min videre færd. Udover at kunne komme på udveksling gennem CBS, gav IB også mulighed for at søge GLOBE. Disse udvekslingsmuligheder ville give mig en stor chance for at komme afsted.

Under min gymnasietid fandt jeg ud af, at min læring oftest blev påvirket af tre faktorer: 1) Min egen indsats 2) lærerne 3) mine kammerater. Eftersom kvaliteten af professorerne og lærerne her på CBS varierer fra fag til fag og fra quarter til quarter, er en af dine bedste ressource dine medstuderende. Nogle gange lærer jeg mere ved at snakke med mine kammerater end min professor. Det siger noget om de studerende på IB. Ydermere, inspirerer de mig også og driver mig i mit studie og min færd mod fremtiden.

Mine råd

1
Find ud af, hvilke elementer er vigtige for dig i et studie. Er det studiemiljøet, dine medkammerater, professorerne, indholdet i studiet osv.

2
Når du er kommet, får du måske spørgsmålet ”investment banking or management consulting.” Jeg vidste ikke, hvad ordene betød og havde ingen ide, hvad jeg skulle svare. Fokuser på, hvad du vil, og hvad der matcher dig bedst

3
Husk at du kun er ung én gang.