I can help with

  • Eksamensformer
  • Være ny i København
  • Arbejde ved siden af studierne
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Mit studievalg var ikke helt let. Jeg havde mange ideer oppe og vende; geografi,
multimediedesign, økonomi på KU og meget andet. Især økonomi på Københavns
Universitet lå lige til højrebenet for mig grundet min studentereksamen, og det var
der, at mine gymnasiekammerater søgte om optagelse. Jeg endte dog med at blive
lokket til åbent hus på CBS, hvor jeg mødte studerende fra CBS og fik en smagsprøve
på hvilke fag og uddannelser CBS tilbyder, de internationale muligheder (f.eks.
udveksling) og den mere praktisk erhvervsrelateret tilgang.

Jeg endte at søge optagelse på HA Almen Erhvervsøkonomi, fordi det er en bred
uddannelse, der giver en god forretningsforståelse. I min ansøgningsproces havde
jeg svært ved at specificere studievalget yderligere, fordi jeg i min gymnasietid ikke
havde nogle erhvervsøkonomiske fag, derfor var jeg i tvivl om hvad, der specifikt
interesserede mig inden for erhvervsøkonomi. Fremtidsmulighederne er også åbne i
forhold til job og de mange forskellige kandidatoverbygninger. Selv var jeg meget i
tvivl om mit studievalg, men i dag er jeg meget glad for mit valg, fordi fagene er
spændende, det er et fedt studie og der er mange muligheder.

My programme

Igennem mit første år som studerende på HA Almen har jeg erfaret følgende:

– Meget matematik
Mængden af matematik kom bag på mig i begyndelsen af uddannelsen.
Matematikken i sig selv er ikke så kompliceret (Har selv haft Matematik A), men
måden matematik anvendes på er forskelligt fra gymnasiet. I gymnasiet var
matematik mere læren om den fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. På HA Almen er matematikken i højere grad et værktøj til forståelsen af
de forskellige fag og de forskellige modeller, som man bliver præsenteret for.

– Eksamener
Man kommer ikke uden om de mange eksamener, der er på uddannelsen.
Eksamener og eksamensperioder er sjældent sjove, men sammen med min
studiegruppe og studiekammerater formåede vi at gøre oplæsningen hyggeligere og
mere overskuelig, hvilket har hjulpet mig gennem eksamensperioderne.
Eksamenstyperne på HA Almen spænder fra alt fra hjemmeopgaver og multiple
choice til mundtlige eksamener, som baseres på et eksamensprojekt. Eksamener
kommer også løbende gennem semestrene, hvilket jeg har lært at værdsætte, fordi
det gør, at pensum ikke virker så overvældende, sammenlignet med fag der
kulminerer i én eksamen.

– Mange forskellige typer
CBS rummer mange forskellige personligheder. Med over 20.000 forskellige
studerende er det muligt at finde venskaber og foreninger for en hver smag.
Foreningerne er alt inden fra sport, kultur og faglighed. CBS lever altså ikke op til
rygtet om, at alle studerende på CBS er ens i forhold til holdninger og stil, som
mange går og tror. CBS er meget mere end det, og rummer oceaner af diversitet.

– Finde balancen
At finde balancen mellem studieliv og fritid har været den største udfordring for
mig. Skelnen mellem, hvornår man har fri, og hvornår man studerer, kan være
meget hårfin. Det har derfor været vigtigt for mig, at sætte en tydelig grænse for
hvornår jeg studerer, og hvornår jeg holder fri. Denne grænse har jeg sat ved at
planlægge mine opgaver og eventuelt læse på læsesal eller cafeer, fordi derhjemme
har jeg en evne til at udføre overspringshandlinger.

My advice

1
Kom til åbent hus.
Her får du mulighed for at møde studerende fra de mange forskellige uddannelser
og få et indtryk af hvad CBS har at byde på. Du kan også få besvaret alle de
spørgsmål du går og undrer dig over. Så spørg løs!

2
Ingen rigtig måde at studere på.
Alle har forskellige præferencer, hvorfor der ikke er nogen rigtig måde at være
studerende på. Vi har hver især en optimal måde at få hverdagen til at hænge
sammen på, hvorfor måden der fungerer for en, ikke nødvendigvis fungerer for en
anden.

3
Du er studerende en gang.
Så husk at nyd det og vær åben over for nye bekendtskaber! HA Almen og
studietiden på CBS har potentiale til at være de sjoveste, hårdeste og bedste år,
men også de værste, så husk på at studiet er, hvad du gør det til. Tag nogle chancer!