Jeg kan hjælpe med

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg valgte at studere på CBS og specifikt at læse BSc International Business af følgende årsager:

·         Efter et længerevarende studieophold i USA vidste jeg, at jeg søgte en uddannelsesinstitution og et program som IB med et internationalt fokus. Den internationale verden har altid været en af mine store personlige interesser, og jeg så det internationale fokus som en stor fordel i forhold til på lang sigt at kunne agere funktionsdygtig i en verden præget af globalisering. Det fangede også min opmærksomhed, at CBS gav mulighed for et udlandsophold og dermed søgte at forberede sine studerende på forretning i en global verden.

·         En anden interesse for mig har været økonomi specielt i en erhvervsmæssig sammenhæng, men da jeg kom ud fra gymnasiet var jeg fortsat virkelig usikker på hvad jeg ville arbejde med på længere sigt. Jeg læste om IB og fandt der et program med en utrolig bredde inden for forretning. Jeg var dermed overbevist om at uddannelsen ville give mig en omfattende akademisk ramme, inden jeg senere kunne specialisere mig yderligere på kandidat niveau.

·         Jeg overvejede også andre uddannelser end IB eksempelvis økonomi, men jeg kom i sidste ende til konklusionen at det faglige indhold og det internationale perspektiv var den ideelle fagkombination for mig. International Business er tilmed et program med stor prestige og et program på højt fagligt niveau. Jeg var dermed overbevist om, at uddannelsen ville stimulere og udvikle mig i den retning jeg ønskede.

Mit studie

Jeg er virkelig glad for at læse international business på CBS.

Studiemæssigt/fagligt:

Uddannelsens faglige indhold har på nuværende tidspunkt levet fuldt op til mine egne høje forventninger. De mange forskellige fag supplerer hinanden rigtig godt, og gør at studiet virker alsidigt med en blanding af økonomiske fag (som International Economics), mere praktiske forretningsmæssige fag (som Principles of International Marketing) og metode fag (som Financial Accounting). Jeg kunne personligt godt have set mere fokus på de økonomiske fag, men da valgfag er inkorporeret i programmet, og man tilmed kan specialisere sig på sin kandidat, er jeg rigtig tilfreds med den bredde uddannelsen tilbyder.

Studiemiljøet:

Grundet de høje adgangskvalifikationskrav var jeg i starten bekymret om hvorvidt det sociale aspekt af studiet ville være nedprioriteret. Jeg er dog siden blevet meget klogere! Det mest spændende ved at læse IB er uden tvivl miljøet og ens medstuderende.
Jeg har oplevet en åbenhed og diversitet på studiet, som gør det rigtig spændende at studere. Man befinder sig generelt med studerende som har rigtige høje ambitioner, og som dedikerer sig til studiet men yderligere også anden aktivtiet, som det at drive egen virksomhed, studiejobs, sport m.m. Det gør det til et yderst inspirerende og motiverende miljø at befinde sig i, hvor man tillige udvikler sig personligt.

Mine råd

1
Læs grundigt om de forskellige studieretninger og institutioner og se hvordan det matcher din person inden du tager et valg. Jeg læste selv på det som hedder ”Brochurer” om CBS’ forskellige studieretninger. Vigtigst er at huske at valget er dit.