Jeg kan hjælpe med

  • Tage på udveksling
  • Arbejde ved siden af studierne
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

CBS lå ikke altid i kortene for mig, men var et valg jeg traf forholdsvist sent. Min vej til HA Almen var kompleks og tilfældig, men ikke desto mindre, så er jeg endt op på et studie jeg elsker, og som har været det helt rigtige valg for mig.

Igennem størstedelen af min gymnasietid gik jeg målrettet efter at blive journalist. I 3.g. var jeg sikker på, at det skulle ske via statskundskab på Københavns Universitet, da det netop var den mere samfundsmæssige journalistik, der tiltalte mig. Da jeg var på besøgsdag på KU, føltes det dog ikke helt rigtigt. De faglige ting jeg blev præsenteret for lød spændende, men det virkede for teoritungt, og allerede her savnede jeg en tættere knytning til virkeligheden. Jeg valgte derfor at tage et sabbatår, hvor jeg flyttede til London, og det endte ud i endnu et sabbatår. Her fik jeg muligheden for at sidde i en stilling, hvor jeg sad med regnskaber og en masse administrative opgaver. Da jeg kiggede på uddannelser herefter, blev det meget klart for mig, at jeg skulle læse på CBS, da jeg kunne se en klar sammenhæng mellem de ting jeg sad med på mit arbejde, som jeg havde fået øjnene op for var utrolig spændende og fagene på CBS. Derudover tiltalte skolens internationale stemning og tætte tilknytning til erhvervslivet mig meget.

Selvom jeg aldrig før havde tænkt, at jeg skulle gå en taltung vej, havde det i gymnasiet været i matematik, at jeg for alvor brillerede, og efter besøgsdagen stod mit valg derfor mellem Ha Almen og HA(mat.). Sidstnævnte, da jeg efter at have valgt CBS, tænkte at det også kunne være interessant at blive udfordret matematisk. Jeg endte med at vælge Ha Almen, hvilket jeg føler, har været det helt rigtige valg. Mine forventninger omkring en sammenkobling mellem fagene og virkelige virksomhedsproblemer er blevet opfyldt. Jeg blev dog meget overrasket over, hvor meget matematik der faktisk også er på Ha Almen. Matematik er ”sproget”, der bliver brugt i størstedelen af fagene, og jeg er i den grad også blevet udfordret på Ha Almen.

Mit studie

Det jeg elsker ved min uddannelse, og som er ret unikt, er at man bliver præsenteret for så mange forskellige vinkler på det erhvervsøkonomiske felt. Samtidig spiller fagene godt sammen, og der er også mulighed for at gå ordentlig i dybden – noget jeg lidt frygtede, der ikke ville være, da uddannelsen netop er ret bred. Fx har jeg allerede på første år sammen med min studiegruppe lavet et stort afsluttende eksamensprojekt i organisationsanalyse i samarbejde med en stor dansk virksomhed, hvor vi over flere gange var ude i virksomheden, indsamlede materiale og lavede interviews. Jeg har især været glad for projekter som dette, da det giver mulighed, for at bruge teorierne vi lærer på studiet på reelle virksomhedsproblemer og de ting, jeg ikke helt følte var relevante at lære, gav pludselig mening.

Jeg har altid haft høje ambitioner, og det hårde ved at studere på HA Almen er klart, at min tid hurtigt føles knap med mange eksamener, et stort pensum og et studiejob ved siden af. Og ikke mindst også alt det andet som fritid, venner og en enkelt bytur her og der. Det der vendte det hele for mig, var at jeg efter 1. semester besluttede mig for at bruge lidt energi på at ændre mine studieteknikker i forhold til læsning, opgaver og noter. Det gik (heldigvis) her op for mig, at det ikke kun er hvor lang tid jeg generelt bruger på studiet, men HVORDAN jeg bruger min tid, som er afgørende for både hvor meget jeg får ud af fagene og hvilke resultater jeg får.

Generelt, så synes jeg, der er et rigtig godt fagligt fællesskab på HA Almen. Det er fedt at gå et sted, hvor mange er ambitiøse, og det har været nemt at finde nogle, med samme interesser som mig selv. Det er en stor linje, med mange på de enkelte hold, så der er rig mulighed for at finde nogle man passer godt med. Min studiegruppe har især betydet meget for mig, og er efter kun et år blevet nogle af mine bedste venner. Jeg er glad for, at jeg fra start brugte en del tid på den sociale del af studiet. Noget jeg klart kan anbefale – også selvom man er ambitiøs.

Mine råd

1
Brug tid og energi på at få gode studievaner. Revurder og overvej hvordan du læser, tager noter og forbereder dig til eksamen løbende i stedet for blot at gøre ”som alle de andre gør”.

2
Forventningsafstem med dig selv og din studiegruppe fra starten. Gør det ofte, og lav gerne skriftlige aftaler. Reflekter over hvor meget tid og energi, du har lyst til at ligge i studiet i den kommende tid, op/nedjuster dine forventninger løbende og vær ærlig og realistisk overfor dig selv og dine medstuderende.

3
Sørg for også at sige ja til en øl på Nexus om torsdagen – også selvom du ikke har læst pensum til fredag. Lidt en kliche, men det er så ekstremt vigtigt. Jeg tror man ender med at klare sig bedre fagligt i længden, hvis der er nogle som rent faktisk spørger, hvorvidt man kommer til forelæsningen mandag morgen.