Jeg kan hjælpe med

  • Være ny i København
  • Studiemiljøet på CBS
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Efter gymnasiet vidste jeg at jeg med sikkerhed ville søge ind på en erhvervsøkonomisk uddannelse. Jeg tog et sabbatår til USA og læste business på The University of West Georgia hvor jeg fik erfaring med en bred spektre inden for ”business”, alt fra marketing til regnskab, og det gav mig en meget bedre fornemmelse af hvilken retning jeg ville tilbage til CBS og bygge videre på.

Nogle af de overvejelser jeg gjorde mig omfattede

– Studiet skulle undervises på engelsk
– Jeg ville være en del af et internationalt miljø
– Mine interesser for at ”snakke”, at kommunikere og udtrykke mig skulle imødekommes
– Det kunne være klogt at bygge oven på mine kinesiske sproglige kundskaber

Til sidst kom jeg på baggrund af mine kompetencer og interesser frem til at BSc in Business, Asian Language and Culture (aka. International Business in Asia, IBA) var den rigtige retning for mig.

Det var den eneste uddannelse jeg søgte ind på, for jeg var ikke i tvivl om at det var dét jeg skulle.

Mit studie

Det bedste ved IBA er diversiteten og den gode stemning. Vi er et relativt lille program og derfor var det fra starten nemt at komme tæt på hinanden og skabe en åben og imødekommende atmosfære.

Fordi vi alle har forskellige baggrunde, både i forhold til forventninger, tidligere erfaring, etnisk oprindelse m.fl. har en af de største udfordringer for mig været at skabe en akademisk rød tråd og forstå den store mening med retningen af IBA. Jeg fornemmer at nogle studerende er interesserede i ”business” fagene, og vil bruge kinesisk som et redskab i forretningsverdenen. Andre er mere kulturelt orienterede og møder oftere udfordringer i de matematisk tunge fag.  Denne forskel mellem de studerende har til tider bekymret mig selvom jeg ved, at det er endnu en faktor som gør vores program endnu mere alsidigt.

En af mine største glæder ved programmet har været i min rolle som næstformand for studienævnet. IBA har et glimrende studienævn hvor studerende og fakultet mødes i øjenhøjde og sammen udvikler vores program til det bedre. Muligheden for at vi selv kan være med til at forme vores program og dermed vores fremtid er fantastisk, men det kunne ikke lade sig gøre hvis vores administration og undervisere ikke var så åbne og imødekommende over for os studerende.

Mine råd

1
Tag ja-hatten på. Vær åben og fleksibel for det nye og ukendte

2
Giv dig tid til at gøre de ting som gør dig glad

3
Overvej din rolle, teknik og måde at være studerende på. Ingen er ens, så hvad der fungerer for dig og stå ved det