I can help with

  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Siden de sidste par år i Folkeskolen, har mit mål været at læse en erhvervsøkonomisk uddannelse på CBS – jeg har så længe jeg husker haft en interesse for ”business”, og haft store ambitioner for min fremtidige karriere.
I denne sammenhæng har CBS været et naturligt valg for mig – dette med udgangspunkt i dets anerkendelse i erhvervslivet og dets positive omdømme.

Da jeg skulle vælge studie, havde jeg mange muligheder oppe at vende. I løbet af mine sabbatår, fik jeg interesse for det juridiske fagområde. Jeg overvejede ikke at læse Jura på KU, da det snarere var de mere kommercielle dele af juraen der interesserede mig, hvorimod f.eks. strafferet ikke fangede min interesse.

Jeg overvejede dog flere forskellige studier på CBS, og endte med blandt andet at søge ind på HA (jur), da særligt kombinationen af jura og økonomi tiltalte mig.

My programme

Ha (jur) er en særlig uddannelse, idet det økonomiske fagområde og det juridiske fagområde kombineres.
Dette samspil kan være en udfordring, men er ligeledes utroligt spændende, da det giver en unik forståelse for sammenhængen mellem jura og økonomi.
Både de økonomiske fag og de juridiske fag er isoleret set interessante, men særligt samspillet mellem disse gør HA (jur) til noget særligt.

Som studerende på HA (jur), opdager man dog også hurtigt, at fagligheden er høj, og at pensum er stort. Der skal investeres meget tid i læsning, og dertil afholdes forelæsninger og øvelseshold på campus – disse bør man helt klart deltage i.

HA (jur) er præget af en høj grad af selvstudie, og man skal være klar til at tage ansvar for egen læring. Selvdisciplin er i denne forbindelse helt essentielt. Det er kun dig selv, der kan sørge for, at du kommer gennem uddannelsen med de resultater, du ønsker.

Som følge af den store arbejdsbyrde, er det således vigtigt, at man formår at prioritere og organisere sin tid. Jeg vil anbefale at lave en læseplan over pensum, og sørge for at følge den.
Eksamensperioderne kan være hårde at komme igennem grundet det store pensum, men er dog typisk alligevel spændende at gennemgå, da det ofte er her, hvor man virkelig forstår at anvende pensum på konkrete problemstillinger.

Vigtigt at vide om HA (jur) er videre, at studiet åbner op for mange muligheder, hvad enten man ønsker at arbejde i en stilling med et økonomisk eller juridisk fokus.
HA (jur) er får stadig større anerkendelse i erhvervslivet, og mulighederne er mange efter endt uddannelse.

My advice

1
Prioriter og strukturer din tid.
Det er helt essentielt, at få struktur i sin hverdag, særligt hvad angår læsning af pensum. Lav f.eks. en oversigt over pensum, og sæt dig herefter nogle daglige mål for, hvor mange sider du vil læse, hvilke områder du vil afdække og lignende.

2
Vær i så god tid som muligt.
Det er aldrig sjovt at være bagud i pensum, specielt ikke op til eksamenerne. At være opdateret på pensum gør i øvrigt også forelæsningerne langt mere interessante og gavnlige, da man har en forudgående forståelse for, hvad forelæseren gennemgår.

3
Find din egen studiemetode.
Vi lærer og arbejder alle på forskellige måder, og dette gælder ligeledes hvad angår studiet. Afprøv forskellige læseteknikker, fremgangsmåder at tage noter på mm., således at du finder den tilgang, der er den rette for dig.