I can help with

  • Være ny i København
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Undervisningsformer og eksamen
  • Råd om boligsøgning
Contact me

My choice

– Hvorfor: Min interesse i at arbejde indenfor handels- og forretningsverdenen.
– Svært valg: Skolen var ”fremmed” for mig – jeg havde ingen familie eller venner som tidligere havde gået der og havde derfor svært ved at danne mig et indtryk af CBS.

Jeg er stadig meget ubeslutsom over hvad jeg gerne vil arbejde med når jeg bliver færdiguddannet, hvorfor mit valg af studie landede på HA Almen, hvor man bliver undervist indenfor et bredt fagligt område og kan dermed holde mange døre åbne i forhold til valg af kandidatlinje.

HA Almen er studie med rigtig mange elever, hvorfor jeg var lidt nervøs for, om der var et særlig godt socialt sammenhold. Det sociale betyder meget for mig, men i sidste ende er det min uddannelse der betyder mest. Heldigvis er sammenholdet og dermed det sociale rigtig godt på mit studie.

Mine forventninger til det faglige var, at det ville være alt for udfordrende. Jeg lærte hurtigt at det ikke er sværere end hvad man selv gør det til – forstået på den måde, at hvis man sætter den tid af som man føler er nødvendigt samt har en forventningsafstemning med sig selv om hvor godt man vil klare det i de forskellige fag, så skal man kun opnå de krav man stiller sig selv.

My programme

Det mest spændende ved min uddannelse er den store variation af fag. Jeg havde ikke kendskab til særlig mange fag der bliver undervist i generelt på CBS’ studieretninger. For mig er det fede ved HA Almen, at jeg får øjnene op for en række nye fag som hellere ikke er for ensartet.

Det mest udfordrende ved min uddannelse er, at der forholdsvis mange eksamener sammenlignet med andre uddannelser. Det kan til tider være en udfordring på den måde, at man har svært ved at læse op til sine eksamener da tiden er knap. Dog er der den fordel, at man hele tiden holder sig opdateret i sit pensum, da eksamenerne forekommer ofte.

Det er en kombination af det faglige og sociale som gør mig glad for min uddannelse. Jeg er rigtig glad for det faglige, men den glæde styrkes af det sociale. Har man udfordringer med det faglige er det altid godt at have venner som kan hjælpe en, og som også kan gøre de til tider lange skoledage lidt sjovere.

Ved studiestart fandt jeg det hele en smule hektisk. Ved siden af at begynde på adskillige nye fag skal man også lære mange nye mennesker at kende, lære at navigere rundt på campus, finde rundt inde på MyCbs, få købt de rigtige bøger, få dannet studiegruppe osv. Det hele falder dog ret naturligt på plads i takt med hver dag der går gik på studiet.

My advice

1
Motivationen man har for det faglige i det studie man vælger er rimelig altafgørende. Lad være med at vælge et studie på baggrund af hvilket der har det højeste adgangskvotient – og dermed prestige, men vælg hvad der oprigtigt interesserer dig. Så skal du nok klare det godt og få et job du er glad for uanset.

2
Sørg for at have en studiegruppe du kan arbejde sammen med. Vælg en studiegruppe ud fra et fagligt og ligeledes et socialt standpunkt. Man bruger rigtig mange timer sammen hvorfor det er vigtigt at man har det godt i den gruppe man er i. At have en studiegruppe hjælper også en med at komme igennem de hårde tider, og samtidig har man dem at fejre de gode tider med.

3
Lad være med at stresse ved studiestart over alle de nye ting man skal sættes ind i. Den daglige rytme skal nok efterhånden komme naturligt til en. Jeg ville selv ønske jeg var mere afslappet ved min studiestart og i stedet for nød de ting som blev planlagt for en i introugen og på rusturen.