Jeg kan hjælpe med

  • Være aktiv i studenterorganisationer
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Da jeg valgte at søge ind på HA(psyk.) på CBS, byggede valget hovedsageligt på min interesse for den psykologiske tilgang til økonomi og min mavefornemmelse. Jeg har aldrig haft et ønske om at læse rent psykologi, men jeg var fascineret af dele af den uddannelse og samtidig så jeg en stor fordel i at læse økonomi – derfor virkede HA(psyk.) som en god kombination af begge.

Jeg havde Erhvervsøkonomi i gymnasiet hvilket forårsagede, at jeg fik en lille forsmag på hvad jeg muligvis vil lære på CBS og dét bidrog yderligere til mit studievalg efterfølgende. Jeg havde dog ”kun” matematik på B-niveau, hvilket ikke var mit yndlingsfag. Jeg var derfor en smule nervøs for, at den matematiske del fyldte for meget og jeg dermed ikke kunne følge med fagligt og heri miste interesse for studiet.

Mit studie

Først og fremmest: Jeg er fuldstædig vild med min uddannelse – både fagligt og socialt! Min frygt for, at det matematiske ville fylde meget på min uddannelse er heldigvis ikke gået i opfyldelse, da uddannelse er struktureret så dette ikke sker. Det mest spændende ved uddannelsen er, at vi benytter aktuelle begivenheder og virksomheder til at belyse den teori vi undervises i. Dermed kan jeg bedre se sammenhængen mellem det vi undervises i og hvordan vi kan benytte dette i praksis. Det sociale sammenhold er en stor del af vores uddannelse og jeg er selv medlem af vores festudvalg (Psykospas), hvilket er en god mulighed for at se ens medstuderende på tværs af årgangene uden for skolen.

Mine råd

1
- Følg din mavefornemmelse og interesse. Tænk ikke på, hvad der er flest penge i eller flest ledige stillinger. I sidste ende er det din interesse og lyst til studiet, som hjælper dig igennem evt. svære perioder i din kommende uddannelse.

2
- Deltag i de sociale arrangementer på studiet.