I can help with

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Jeg besluttede at flytte fra Fyn til København for at studere på CBS. Bag den store beslutning lå en række overvejelser. En primær årsag til mit valg var, at jeg ønskede at udfordre mig selv – både fagligt og socialt.

Gennem venner og bekendte blev jeg fortalt, at CBS står på mål for et højt fagligt niveau. Og indtil videre er jeg ovenud tilfreds med kvaliteten, samt hvorledes de forskellige kurser bliver virkelighedsnære igennem pensum og interessante cases.

I forhold til det sociale var jeg som de fleste andre spændt, da jeg startede studie. Personligt oplevede jeg en hurtig tilpasning igennem det gode studiemiljø, som jeg fornemmer, er en integreret del af CBS.

My programme

Først og fremmest har jeg altid været usikker på hvilken retning, jeg skulle bevæge mig i uddannelsessystemet. Derfor var jeg åben for nye indspark og inspiration vedrørende de studier CBS råder over. Mit valg faldt på HA EB grundet min kammerats anbefaling – der startede på selv samme studie året før mig. Ydermere beskæftiger uddannelsen sig med nogle af mine største interesseområder – nemlig business, kultur og har et bredere samfundsmæssigt perspektiv.

Specielt faget Strategic Management på studiets 2. semester har været interessant for mig. Her har vi igennem relevante cases arbejdet med, hvorledes danske såvel som globale virksomheders strategi har betydning for deres placering på markedet i en globaliseret verden.

Desuden har min studiegruppe altid været en god støtte, min oplevelse er, at gruppen er essentiel for det faglige og læringsmæssige aspekt på et studie. Dertil er der god stemning i studiegruppen, hvilket bidrager til, at studiet måske ikke føles ligeså hårdt og slidsomt.

My advice

1
Det vigtigste råd jeg kan give videre i forhold til valg af uddannelse er, at man aldrig skal vælge efter, hvad der er mest prestigefuldt. I stedet bør man vælge efter sine interesseområder, samt hvilke muligheder der venter på den anden side af studiet.

2
Desuden vil jeg råde til, at man i starten så vidt muligt deltager i alle sociale arrangementer, og derved får opbygget et godt studiemiljø.

3
Mange har en forestilling af den stereotype CBS‘er, den forestilling bliver hurtigt brudt. Der er nemlig mange forskellige typer på studiet, og derfor plads til alle.