I can help with

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Jeg gik på en erhvervsøkonomisk linje på gymnasiet, og interesserede mig for matematik, samfundsfag og erhvervsøkonomi. Derfor virkede CBS, fra start af, som en oplagt mulighed for mig. Valget faldt på HA Almen, da jeg var usikker på, hvilke specifikke dele af erhvervsøkonomien, som jeg ville uddanne mig inden for. Jeg besluttede mig altså for at vælge en meget bred linje, prøve fagene, og mærke hvad der fangede mig.

Da jeg skulle vælge linje på CBS, talte jeg med mange venner og bekendte. Folk lagde især vægt på, at matematikken fylder enormt meget på HA Almen, hvilket godt kunne virke lidt skræmmende. Efter at have afsluttet første år, at vil jeg mene, at så længe man har lidt interesse for matematik, så synes jeg ikke, at man har noget at frygte. Matematikken anvendes på en super fed måde i fagene, hvilket gør det både interessant og relevant.

My programme

På HA Almen er der mange eksaminer. Det kan både være hårdt med mange eksaminer, men samtidig er de også med til at motivere én. Man holdes hele tiden i gang, og er nødt til løbende at fordybe sig i fagene og deres emner.

Det betyder selvfølgelig, at man tit skal læse til eksamen. Her har jeg været enormt glad for Campus og biblioteket, hvor min studiegruppe og jeg har brugt mange timer sammen. Vi har både siddet i computerrummene og i kantinen, hvor der er mulighed for at tale sammen, og på læsesalen, hvor man kan fordybe sig uden at blive forstyrret.

Det fungerer rigtig godt for mig at tage hen på campus og læse, og derefter tage hjem og holde fri. På den måde får jeg skabt struktur og i min hverdag, og siger samtidig til mig selv, at: ”Når jeg har fri, så har jeg fri”.

My advice

1
Deltag i introugerne, vær åben og nyd at der er så mange forskellige personligheder

2
Gør brug af studiegrupperne. Forventningsafstem desuden med din studiegruppe fra start af. Bliv enige om hvad jeres ambitioner er, både fagligt og socialt.

3
Acceptér, at du ikke kan nå alting på én gang. Strukturer din hverdag, så der både er plads til venner, familie, kæreste, arbejde, skole, læsning og sjov og ballade.