I can help with

  • Være aktiv i studenterorganisationer
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
Contact me

My choice

Jeg har hele tiden været sikker på, at CBS var det rette sted for mig at tage min videregående uddannelse, men jeg var indtil og efter ansøgningsfristen meget i tvivl om, præcis hvilken retning på CBS jeg skulle gå. For mig var det vigtigt at finde en linje der bestod både af samfundsfaglige og økonomiske fag, hvilket i høj grad gør sig gældende på EB. Derudover var jeg bestemt ikke sikker på hvad jeg ville med uddannelsen, hvorfor jeg valgte en bachelor med mange overbygninger, der kunne give mig den bredeste vifte af kandidat-valg.

Jeg tror først og fremmest det vigtigste er at stole på sin mavefornemmelse i forhold til valg af uddannelse. Dernæst tror jeg det handler om at give det en chance og bare starte -Man kan altid droppe ud og søge igen, hvis det ikke føles rigtigt.

My programme

At starte på Europæisk business har været hårdt til tider men også enormt lærerigt og spændende på mange måder. Kombinationen af både økonomiske, samfundsfaglige og kulturelle fag har overrasket mig på flere punkter, og skabt interesse for fagligt indhold, som jeg ellers ikke har fundet særligt spændende. Endvidere har det været meget inspirerende at være blandt ambitiøse studerende, der grundlæggende interesserer sig for mange af de samme ting, som jeg selv gør.

Selvom EB er en ny uddannelse står det sociale enormt stærkt, og jeg har fået skabt nogle tætte venskaber både udenfor og inde i min studiegruppe. Sammenholdet på EB har jeg selv prioriteret højt, hvorfor jeg valgte at søge ind i vores studenterorganisation EB Union, som jeg nu er formand for. Her arbejder vi for at skabe et godt studiemiljø ved at arrangere sociale såvel som faglige arrangementer.

My advice

1
Studiet er meget tidskrævende, og det handler om at finde den rette balance og disponere sin tid ordentligt. Det er umuligt at nå det hele og der skal også være plads til et liv ved siden af.

2
Deltag i introugerne. Det er enormt givende og de tætte venskaber dannes allerede her.

3
Brug både dine medstuderende og studerende fra andre årgange. De har været/ eller går igennem præcis det samme og er derfor de bedste sparringspartnere