Jeg kan hjælpe med

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Idéen om CBS og HA Almen lå altid i baghovedet på mig eftersom størstedelen af min familie er cand.merc’ere og mit gamle gymnasie ligger overfor CBS. HA Almen var næsten for oplagt. Jeg havde allerede været på Solbjerg plads og Nexus flere gange inden jeg startede og det, at studiet hed ”Almen” gjorde det ikke mindre kedeligt. Efter ihærdigt at forsøge at finde et andet studie, jeg fandt lige så godt, måtte jeg tilsidst indse, at jeg syntes polit (Økonomi, KU) var lidt for virkelighedsfjernt og  alle de andre uddannelser på CBS med spændende, engelske navne heller ikke interesserede mig, så jeg satte mit kryds ved HA Almen. Fordi jeg vidste, det var det rigtige at vurdere ud fra fag og se bort fra, at der ikke var meget nyt og spændende over uddannelsen fra min side.

Da jeg startede, mødte jeg dog en helt ny virkelighed. Selvom CBS ikke var nyt for mig, var det stadig en stor oplevelse at starte, som jeg aldrig kunne have forudset. Og mens uddannelsen er ”Almen”, er det netop også noget af det, jeg sætter mest pris på nu. Med HA Almen ved man, hvad man får – både som studerende og som arbejdsgiver til en jobsamtale.

Mit råd til studerende er altså at forsøge at abstrahere fra ting som karaktergennemsnit, navne og hvad man ellers kan blive distraheret af når man vælger studie og i stedet fokusere på fagene og studiets profil. Det er dét, der er vigtigt og andre ting kan vise sig at være komplet anderledes end forventet.

Mit studie

I forlængelse af ovennævnte, er her nogle ting, jeg selv ville ønske, jeg havde vidst om studiet, før jeg startede:

1)
Jeg vidste, der var mange, der blev optaget på HA Almen hvert år. Og frygtede af samme grund, at studiet ville være upersonligt og fjernt. Hvad jeg ikke vidste var, at selvom vi er mange på HA, er der også et nært bånd givet vores øvelsestimer, som minder om klasseundervisning i gymnasiet. Således er min personlige oplevelse, at vi på HA Almen er meget tættere end nogle af de uddanelser, hvor årgangene er langt mindre på grund af klasseundervisningen og de relativt mange timer på skolen.

2)
Der er meget matematik på HA Almen og, hvis man ikke har en matematisk forståelse og interesse, kan det være, man skal kigge på én af CBS’s kombinationsuddannelser. Jeg er selv ret matematisk anlagt og syntes, at det var befriende at være på et studie, hvor det i mange fag altid stod klart, hvad der var rigtigt og, hvad der var forkert. Samtidig syntes jeg også, det er fint at få modvægt fra fag som Organisationsanalyse, som er mere tolkningsprægede og humanistiske, så der er variation i studiet.

Mine råd

1
Prioriter at møde op til timerne.Hvis du har en god forelæser eller øvelseslærer, kan de give en intuition og forståelse, det er svær at få ved at læse selv.

2
Vær realistisk og kend dig selv. Min erfaring er, at hvis man vil have samtlige detaljer med i forberedelsen, når man kun en lille del af det planlagte. Disponer i stedet din tid, så du kan få lidt af det hele med og undgå for store huller.

3
Tag på Nexus! Og dyrk de sociale bånd. Der er mange hårde perioder når man læser og få ting er bedre motivation til at møde kl 08 mandag morgen end tanken om, at du skal se dine gode venner.