Jeg kan hjælpe med

  • Tage på udveksling
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg vil gerne understrege, at CBS og HA-almen for mig ikke var et indlysende valg. Mit studievalg blev taget på baggrund af interesser fremfor en klar fornemmelse af drømmejobbet.

Jeg har altid interesseret mig for matematik og de mere kvantitative fag. Det blev dog klart for mig, at interessen i højere grad var inden for den ”anvendelige” del, og ikke den mere teoretiske og bevis-baserede.

Det udslagsgivende blev for mig, at HA-almen er en bred erhvervsøkonomisk uddannelse, som er adgangsgivende til diverse cand.merc’er. Således fik jeg 3 år på bacheloren til at undersøge hvilke fagområder, der interesserer mig mest, for først derefter at vælge et mere snævert fokus på kandidaten.

Ydermere var jeg positiv overfor antallet af eksaminer. De mange eksaminer i løbet af et semester presser én til at følge med, og giver samtidigt en god føling af, hvorvidt man har fået det faglige udbytte, som man burde – eller om/hvor man skal stramme op. Jeg har haft en enorm tryghed i, at det ikke er ”knald eller fald”, som når én eksamenskarakter bestemmer karakteren for hele faget.

Muligheden for udveksling appellerede tillige til mig, en mulighed jeg allerede før studiestart vidste, at jeg ville gøre brug af.

Mit studie

Undervisningen består, foruden forelæsninger, af øvelsestimer, som ligner den traditionelle klasseundervisning. Her fokuseres på regneeksempler og anvendelse af teori og formler fra forelæsningerne, hvilket har været afgørende for min forståelse af stoffet.

Jeg har været rigtig glad for at erfare, at de studerende er gode til at hjælpe hinanden. Både inden- og udenfor studiegruppen har vi delt noter, lavet øvelser, læst til eksamen og i det hele taget brugt hinanden som medstuderende – til gavn for absolut alle parter.

Omvendt blev jeg overrasket over den stejle indlæringskurve, man har som studerende på CBS. Dette lyder umiddelbart positivt, men bagsiden af medaljen er, at man skal vænne sig til en konstant følelse af at være et skridt bagud – og den tilhørende dårlige samvittighed. Typisk har jeg først fuldt ud forstået faget, og fået det store overblik, under eksamenslæsningen.

Et tip, jeg ville ønske jeg selv havde lyttet bedre efter, er, at man lærer forskelligt i alle fag. Den metode til notatteknik, læsning mv. som fungerer for dig i eksempelvis organisationsanalyse, fungerer ikke nødvendigvis i andre fag. Man er nødt til at tilpasse sin studieteknik til de forskellige fag og eksamensformer.

Ydermere er det vigtigt at finde en balance mellem det faglige og sociale på studiet, samt uden for CBS. Jeg var ikke kommet igennem uddannelsen uden mine medstuderende, men samtidigt har min familie og andre venner været en uundværlig støtte – man har bare behov for nogle, som ikke aner hvad Managerial Economics går ud på, for at få lidt luft, og give sig selv fri fra studiet.

Mine råd

1
Tag til åbent hus. Det kan være rigtig svært at gennemskue, hvad det vil sige at gå på din(e) ønskede uddannelse(r) – en snak med de studerende er guld værd, og kan afklare spørgsmål af både praktisk, faglig og social karakter.

2
Deltag i det sociale. En kold øl på Nexus gør det både sjovere og mere overskueligt at komme igennem uddannelsen.

3
Brug dine medstuderende. Det hjælper både på motivation og arbejdslæs.