I can help with

  • Tage på udveksling
  • Være aktiv i studenterorganisationer
  • Være ny i København
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
  • Råd om boligsøgning
Contact me

My choice

Jag valde att söka till CBS då det är en skola med hög kvalitet på utbildningen och internationell profil. Sedan är Köpenhamn också en perfekt stad att studera i, då det alltid är något roligt som händer. Jag valde International Business and Politics då jag sökte en djupare förståelse för hur ekonomi samspelar med politik och samhälle. Det är verkligen en rik linje, där du får en brett perspektiv på världen.

Jag blev positivt överraskad av CBS gemenskap, och det engagemang som finns på skolan. Det finns verkligen alla möjligheter och resurser att förverkliga vad du än vill skapa!

My programme

Jag har alltid varit intresserad av samhällsvetenskap, historia och filosofi. Vad som drog mig till IBP var just möjligheten att ytterligare bredda min förståelse för hur samhället fungerar. Med det sagt, så har jag aldrig sett mig själv studera ekonomi. Utöver det så är matte något som jag alltid behövt spendera mycket tid på att studera, då en förståelse inte kommer lika naturligt som i andra ämnen.

Då jag började IBP trodde jag att ekonomidelen skulle bli en börda, till och med något som ultimat skulle kunna leda mig till att tänka om mitt stuieval. Så blev inte fallet, då jag fann mycket av det jag är intresserad av i humanioran i ekonomiämnena. Matten blev även enklare att ta sig till och mer meningsfull i en mer applicerad form. Om du har en liknande tvekan inför ekonomidelen av programmet så ska du vara redo på att det är en stor del av IBP, och att du måste ha tålamod.

My advice

1
Var öppen för alla möjligheter som finns på CBS, och var inte rädd för att prova något nytt. Jag är glad att jag provade flera olika aktiviteter i början, då det fick mig att inse vad jag ville prioritera.

2
När skolan och allvaret drar igång - glöm inte att ha roligt. Köpenhamn är en fantastisk stad att studera i, då det alltid är något spännande som händer när du behöver en paus från att studera.

3
Engagera dig i ett student society där du kan ägna dig åt något du verkligen tycker om. Jag tror att det är viktigt att prioritera dina intressen utanför akademiska ämnen, då det i slutändan gör att du kan studera bättre.