Jeg kan hjælpe med

  • Være aktiv i studenterorganisationer
  • Være ny i København
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg søgte ind på CBS tre år efter endt studentereksamen. I de tre år havde jeg arbejdet i forskellige virksomheder og rejst rundt i verden. På baggrund af mine erfaringer stod valget om CBS derfor rimelig klart. For mig var det svære valg at vælge hvilken retning, jeg ville gå. Jeg var splittet mellem Interkulturel markedskommunikation og HA almen, som umiddelbart er to ret forskellige studieretninger på CBS. IMK var tiltalende for mig fordi jeg også rigtig godt kan lide det sproglige- og kommunikative aspekt. Her, er HA almen mere bred, og berører flere forskellige fag. Netop dét kom til at få den afgørende betydning for mit valg. Jeg valgte at prioritere, at få en ”bid” af det hele, og først specificere mig yderligere på et senere tidspunkt. Selvom jeg nogle gange har tænkt på, hvordan det ville have været, hvis jeg var gået den anden vej, kan jeg mærke, at det er den rigtige beslutning, jeg har truffet. Desuden tror jeg, at det er naturligt og normalt at komme i tvivl om sit studievalg. Det er ikke ensbetydende med, at man har valgt forkert eller har fejlet.

Mit studie

At overgå til livet som studerende har været en stor omvæltning for mig. Jeg havde tilbragt tre år udenfor skolesystemet, og var derfor spændt på at skulle tilbage på skolebænken, men også nervøs. Mange af mine venner var allerede i gang med deres studie, og havde været det i et par år. Jeg havde derfor allerede en masse forhåndsindtryk, inden jeg startede. Hvad jeg hurtigt måtte erkende ved studiestart, var at acceptere hvor individuel oplevelsen er, og at det vigtigste er, at skaber sine egne rammer for hvilke man vil arbejde indenfor. Den accept var meget givende for mig. Den har hjulpet mig til at fokusere på hvilke forventninger jeg har til mig selv, særligt i en travl hverdag med et ambitiøst studie, arbejde, familie og venner.

Jeg har været særligt overvældet af eksamensmængden på HA almen. Der er eksamener i løbet af hele semesteret mere eller mindre, og det lægger et stort pres på den studerende. Særligt på første semester, når man samtidig forsøger at finde den rette studieteknik, forstå hvad der bliver sagt til forelæsningerne og deltage i de sociale arrangementer. Mit bedste råd er at give det hele en chance for at falde til.

Selvom det kan føles meget kaotisk, og man tvivler på om det pågældende studie, var det rette valg, har min erfaring været, at brikkerne lige så stille falder på plads. Jeg har eksempelvis kunnet mærke stor forskel fra første til andet semester. På andet semester hvilede jeg allerede mere i mig selv som studerende, og havde erkendt hvad jeg måtte prioritere, såvel som nedprioritere, i hverdagen.

Mængden af matematik er også noget der overrasker mange, og det har ligeledes været noget jeg har skulle vænne mig til. Jeg havde afsluttet matematik på b-niveau fire år forinden, og var spændt på hvor meget jeg kunne huske. Min erfaring var, at man hurtigt kommer efter det, fordi man beskæftiger sig med det hver dag. Desuden er der både hjælp at hente hos lektiecaféen, holdlærere og sine medstuderende. CBS udbyder desuden matematikkurser i begyndelsen af første semester, hvor den nødvendige matematik gennemgås. Dette er netop for at hjælpe de studerende i gang. Det kan kun anbefales at deltage i.

Netop mine medstuderende har haft en stor indflydelse på min studiestart. Jeg har på kort tid fået nogle gode venner og veninder, som har en afgørende betydning for min hverdag, særligt i de perioder hvor studiet er ekstra hårdt. Jeg havde ikke forventet at få det sammenhold, som jeg oplever på mit hold og i min studiegruppe, men det har helt sikkert været det værd, at investere min tid i, særligt på første semester.

Mine råd

1
Undersøg dine muligheder: læs om alle uddannelserne inde på CBS’ hjemmeside og benyt ”Sammenlign bacheloruddannelser”. Her kan du sammenligne op til tre uddannelser på én gang, og den giver et godt overblik over den enkelte uddannelse. Tag derudover til åbent hus på CBS. For mig var det rigtig godt at tale med de studerende, og høre om deres erfaringer. Derfor vil jeg anbefale at kontakte en mentor, hvis der er noget du er i tvivl om.

2
Prioritér det sociale liv: det sociale har været helt afgørende for mit første år. Det er ens venner på studiet der hjælper med hverdagens udfordringer, og dem der forstår hvad man gennemgår i de pressede perioder. Introforløbet spillede en stor rolle i at kickstarte det, så det kan kun anbefales at tage med til det

3
Find din balance i hverdagen: det er overvældende at starte på et studie. Nye fag, ny undervisningsform, ny studieteknik, nye venner. Prioritér, at få skabt en form for balance i hverdagen, som passer bedst til dig, og hvor du både har tid til læsning, arbejde, venner, familie og dig selv