Jeg kan hjælpe med

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg er oprindeligt uddannet fysioterapeut, og arbejdede inden for dette fag i lidt over 2 år, inden jeg blev helt sikker på, at jeg måtte prøve en anden vej. Fysioterapien var et interessant og givtigt fag, men jeg sad altid med følelsen af, at jeg havde både ambitioner og kompetencer, som jeg ikke kunne få i spil.

For mig var CBS et godt bud på et sted, hvor jeg kunne få prøvet såvel ambitioner, som kompetencer af indenfor områder, som ligger meget langt væk fra fysioterapien. Jeg havde hørt gode ting om skolen og de muligheder, det giver på arbejdsmarkedet at besidde en uddannelse fra CBS. Desuden virkede kombinationen af økonomiske, organisatoriske og IT-relaterede fag, som HA(it.) tilbyder, perfekt for mig, idet jeg var interesseret i de 3 områder og hvordan de kan understøtte hinanden.

Det krævede både mod og lange overvejelser, inden jeg turde springe ud i en ny uddannelse, som lå så langt fra det, jeg tidligere havde lavet. Jeg var meget i tvivl, om jeg overhovedet ville kunne finde ud af fagene, og så vidste jeg desuden, at min baggrund og alder nok ville være ret forskellig fra de fleste andre, som skulle starte på uddannelsen.

I sidste ende holdt jeg heldigvis fast i min mavefornemmelse omkring skolen og uddannelsen med udgangspunkt i tanker om, at jeg ville fortryde det, hvis jeg ventede længere eller måske aldrig kom i gang.

Mit studie

Efter 2 år på uddannelsen er jeg virkelig tilfreds med mit valg af HA(it.).

Jeg tror ikke, at jeg havde befundet mig nær så godt på en uddannelse, hvor fokus udelukkende var på det erhvervsøkonomiske eller IT. Det er netop den måde de 2 fagområder får lov at understøtte hinanden og smelte sammen gennem de mere organisatoriske fag, som gør HA(it) så relevant. Det er nærmest umuligt, at forestille sig at drive en moderne virksomhed uden kraftigt fokus på både IT og økonomi. Mange personer har dog kun viden og kompetencer indenfor 1 af områderne, men på HA(it) er der hele tiden fokus på krydsfeltet mellem de 2. Det giver mig følelsen af, at jeg udvikler et unikt sæt af værdifulde kompetencer.

Selvom det måske kan virke mystisk med den type af kombinationsstudie, som HA(it) må siges at være, så holder jeg meget af det. Det er fedt, at nogle af fagene kan være vidt forskellige. Det gør nemlig, at jeg sjældent kører fast i læsningen, fordi der er så mange emneskift. Der er altid noget komplet anderledes, at tage fat på.

Det var ikke altid tydeligt i starten, hvordan uddannelsens meget forskellige dele hang sammen. Men den forståelse er kommet hen ad vejen, hvilket for mig har været en god oplevelse, da jeg er blevet meget bevidst om, hvor mange steder på arbejdsmarkedet, man kan passe ind, når man har læst HA(it). I princippet kan jeg både vælge at forfølge krydsfeltet mellem IT og økonomi, som uddannelsen ligger op til, men det er i høj grad også en mulighed at vælge den ene af vejene. Følelsen af at med en færdiggjort HA(it.) på CV’et, kommer jeg aldrig til at løbe tør for muligheder, motiverer mig i hverdagen. Også på de dage, hvor undervisning og læsning kræver 10 timer eller mere.

Mine råd

1
Forsøg at give noget tilbage til skolen: en stor del af CBS’ kvalitet som uddannelsesinstitution kommer fra de studerendes engagement, både i og udenfor undervisningen.

2
Søg inspiration og gode råd hos medstuderende til din studieteknik, men husk at stå ved din egen måde at gøre tingene på.

3
Gå til undervisningen med et åbent sind: det hænder for de fleste, at nogle fag er mere interessante end andre, men alle fagene er en del af uddannelsen, fordi de er relevante og er med til at ruste dig til et liv på arbejdsmarkedet.