I can help with

  • Studiemiljøet på CBS
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Contact me

My choice

Jeg var længe i tvivl om, hvad jeg gerne ville studere og om det overhovedet skulle være på CBS. Jeg havde nogle negative fordomme omkring studiemiljøet og det sociale aspekt, men da jeg fik snakket med en tidligere studerende om HA (Fil.) og læst om studiet på CBS’s hjemmeside forsvandt al min tvivl.

Det første som overbeviste mig omkring studiet var det velfungerende sociale miljø. Det sociale miljø er overhovedet ikke lig mine negative fordomme. Jeg havde eksempelvis en fordom om, at der generelt var en forventning til, at man skulle have en meget fin tøjstil. Den fordom passer ikke og jeg har f.eks. oplevet, at der en dag var over ti personer der havde joggingbukser på til en forelæsning. På HA (Fil.) eksisterer der en rig diversitet af personligheder og en forståelse af at der skal være plads til forskelligheder. Derudover er det relativt nemt at finde studerende der er nysgerrige og interesserede i at lære, hvilket biddrager til et godt studiemiljø.

Det andet som overbeviste mig var studiets karakter. Jeg har altid været glad for fag som samfundsfag og matematik og det omfavner HA (Fil.). Herudover åbner studiet op for en bred palet af jobmuligheder, hvilket beroliger mig da jeg ikke endnu er helt sikker på hvad jeg synes er interessant at arbejde med.

My programme

Jeg synes, at det bedste ved HA (Fil.) er studiets varierende karakter. Variationen biddrager til, at jeg ikke går død i at forberede mig til forelæsninger, fordi det netop ikke altid er samme type læsestof eller opgaver. Herudover giver variationen også muligheden for at tillære sig forskellige analytiske redskaber, hvilket jeg finder meget interessant og anvendeligt. Om det er at analysere en filosofisk tekst, gennemskue en ændring i efterspørgsel eller undersøge ledelsesformer giver HA (Fil.) nogle værktøjer til at overveje disse og lignende emner.

Jeg mener, at det er vigtigt at snakke med nogen, der har gået på CBS før du foretager dit studievalg. Det behøver ikke nødvendigvis at være en der gå på det studie du overvejer at vælge, men det kan dog være en fordel. En samtale med en nuværende eller tidligere studerende på CBS kan afklare rigtig mange ting vedrørende studiemiljøet, det sociale miljø, generelle forventninger osv.

My advice

1
Jeg mener at det er vigtigt at snakke med nogen, der har gået på CBS før du foretager dit studievalg. Det behøver ikke nødvendigvis at være en der gå på det studie du overvejer at vælge, men det kan dog være en fordel. En samtale med en nuværende eller tidligere studerende på CBS kan afklare rigtig mange ting vedrørende studiemiljøet, det sociale miljø, generelle forventninger osv.