Jeg kan hjælpe med

  • Være ny i København
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

I gymnasiet var et af mine yndlingsfag samfundsfag, og det var især emner som sociologi, der optog mig. Jeg fandt ud af, at jeg interesserede mig meget for at forstå, hvorfor vi mennesker kommunikerer med og om hinanden, som vi gør, og samtidig hvor påvirkelige vi er af vores omgivelser. I forlængelse heraf overvejede jeg at søge ind på sociologi, men jeg var i tvivl, om det ville blive for flyvsk i sidste ende. Derfor rettede jeg min opmærksomhed mod CBS, da jeg havde en idé om, at man med stor sikkerhed kunne få en fed stilling i en relevant virksomhed, når jeg var færdiguddannet. Dog havde jeg også den opfattelse, at CBS måske var lidt for ’smart’ til mig, men efter at have snakket med nogle veninder, som også går på CBS, fik jeg hurtigt banket den fordom ud af hovedet.

Jeg var til åbent hus, hvor jeg hørte et oplæg om CBS’ kommunikationsuddannelser. Til dette oplæg blev forskellige kommunikationsformer præsenteret, og de 2-3 tilgange til kommunikation, jeg syntes lød mest spændende, kunne man få på HA(kom.). Det blev faktisk grundlaget for, at jeg valgte at søge ind på HA(kom.).

Mit studie

Noget af det fedeste ved HA(kom.) er, at den tilbyder dig så mange forskellige typer af fag og undervisningsformer. Som mange andre universitetsuddannelser er der storholdsforelæsninger, som er for alle HA(kom.)’ere, men derudover er der også øvelsestimer samt værkstedsfag. Det gode ved de mindre hold er, at man lærer hinanden meget bedre at kende indbyrdes på studiet og samtidig er der mulighed for at få feedback fra underviserne samt stille spørgsmål til pensum eller lignende. Værkstedsfagene (især Strategisk kommunikation i praksis) har jeg personligt været rigtig vild med, da det giver mulighed for at forstå og fordybe sig i kommunikative problemstillinger samt muligheden for at arbejde med kommunikation i praksis.

Derudover er de fleste undervisere virkelig dygtige inden for deres felt, og man kan mærke, at de brænder for at lære deres stof videre til os studerende. Det er klart et drive for mig.

HA(kom.) har en fantastisk kultur, hvor karakterræs ikke er en realitet. Derimod kan du være sikker på, at alle HA(kom.)’ere vil hjælpe hinanden ved f.eks. at dele noter eller sørge for at ingen møder op til den aflyste forelæsning mandag morgen. Vi er en meget social uddannelse, og det afspejler sig i de mange sociale arrangementer, der bliver arrangeret indbyrdes på årgangene.

Noget af det hårdeste er nok, at vi ikke har særlig mange undervisningstimer på studiet, men derimod et stort pensum med meget læsestof. Det betyder, at selvdisciplin bliver en vigtig faktor for at kunne følge med og få det største udbytte af undervisningen

Mine råd

1
Du skal gide at lære og opnå ny viden, for at universitetet ikke bliver fem år, der bare skal overstås. Så opnår du også langt mere end bare karakterer.

2
Du skal turde engagere dig i så meget socialt og frivilligt, som du kan overskue ved siden af din uddannelse, da det virkelig er noget af det, som rykker på din personlige og faglige udvikling.

3
Du skal give dig selv lov til at sige fra en gang i mellem – både til det sociale og faglige. Det er f.eks. helt okay ikke at få læst hele pensum hver uge. Der skal være plads til at nyde livet, for du får aldrig mere tid og fleksibilitet, som når du er studerende.