Jeg kan hjælpe med

  • Være ny i København
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Siden sommeren hvor jeg afsluttede andet år på STX, har jeg været ret sikker på at jeg ville på CBS. Jeg elskede fag med samfundsfag, erhvervsøkonomi og matematik, og havde en stor interesse for hele business verdenen, mens jeg absolut ingen interesse havde for fag som fysik, religion og biologi. Efter et besøg på CBS til et åbent hus arrangement, blev jeg kun mere sikker på mit valg. Jeg var vild med stemningen og specielt det der blev fortalt om de forskellige HA uddannelser, lød lige som noget for mig.

Det skabte så det første problem for mig, for jeg var vild med ideen og kombi-uddannelserne, men jeg havde ingen ide om i hvilken retning jeg ville.

HA var i første omgang udelukket, da jeg bl.a. synes uddannelsen var for stor, og fordi jeg tænkte, at jeg med en uddannelse som så mange i Danmark har, ikke ville skille mig ud bagefter.

Jeg fik snævret fokus ind på HA(kom), HA(it), HA(jur) og HA pro., som jo er meget forskellige uddannelser. Men da jeg stadig frem mod ansøgningsfristen var meget i tvivl, begyndte jeg at affinde mig med tanken om HA almen. HA almen er jo enormt bredtfavnende og udelukker ikke rigtig noget, og alt afhængig af valget af valgfag, har man efter endt uddannelse 13 forskellige kandidater at vælge imellem på CBS, hvor de fleste andre uddannelser slet ikke har så mange. Da man først har valgfag på 5. semester, behøver man først at vælge hvilket retning man vil gå der, hvilket jeg så som en klar fordel.

Ved at vælge HA, havde jeg dermed pludselig to år mere til at beslutte præcis hvilken retning jeg ville gå, og dermed også to år, hvor jeg ville få mulighed for at lære mig selv bedre at kende, og hvor jeg kunne finde ud af hvor mine faglige styrker og svagheder lå.

Mit studie

Det sociale miljø:

Jeg er som person meget socialt anlagt, og frygtede da jeg startede, at det store antal studerende på HA Almen ville forhindre et fællesskab, som jeg kendte fra bl.a. efterskoler og gymnasiet, hvor man ikke er ret mange. Denne frygt var der dog slet ikke hold i, da man fra første dag, kommer på et hold med 40-45 pers., som man ret hurtigt lærer at kende, og som man også vil komme til at have alle sine øvelsestimer sammen med. Derudover er der rig mulighed for at lære andre fra studiet at kende, hvis man ellers er åben, og sørger for at involvere sig.

Det svære:

Man hører mange historier om hvor fedt, spændende, hårdt, svært mv. det kan være at starte på en videregående uddannelse. Men man finder først ud af hvordan det rigtigt er, når man selv starter. Det hele afhænger meget af hvilken baggrund man kommer med. Da jeg startede oplevede jeg f.eks. at rigtig mange oplevede matematikken som en rigtig svær del af uddannelsen, og ligeledes oplevede jeg, at mange fik et chok over mængden af matematik. For mig har selve matematikken ikke været noget problem, men alligevel har det overrasket mig hvor meget det fylder. Men har man styr på brøkregning, integraler og specielt differentiering, så burde man være godt dækket ind. Derover vil der selvfølgelig altid være nogle fag som man finder sværere end andre. Men hvad jeg specielt fandt svært var, at acceptere at det var okay ikke at være lige god i alle fag, og at det er okay ikke at være den bedste til alt.

Fagene:

Personligt var jeg på første år rigtig vild med statistik. Om det har noget at gøre med, at matematik altid har været et af mine yndlingsfag tør jeg ikke svare på, men omvendt fandt jeg ikke organisationsanalyse særligt spændende, som på ingen måde er et fag hvor matematikken indgår. Det er bare vigtigt at huske på, at da HA er så bred en uddannelse som den er, så vil ikke alle fag interessere en lige meget.

Eksaminer:

Noget der er kommet meget bag på mig, er mængden af eksaminer, og ligeledes mængden af timer jeg fandt det nødvendigt at bruge på eksamenslæsningen. Specielt de to sidste måneder af det første år synes jeg var meget hårde. Der sad jeg stort set og læste til eksamen i døgndrift. Dog synes jeg her det er vigtigt at understrege, at man jo her meget gerne skulle finde størstedelen af fagene spændende og interessante, hvilket jo klart hjælper på motivationen til at læse. Selvom det måske kan lyde voldsomt, så vænner mig sig hurtigt til måden at arbejde på, og man vil stadig have tid til deltagelse i sociale arrangementer, arbejde, og hvad man nu ellers vil have tid til i eksamensperioderne, hvis man blot er god til at strukturere sin tid.

Studiegruppen:

Gruppearbejde fylder rigtig meget, og der er gennem hele studiet rigtig mange gruppeeksaminer. Så har man det svært med gruppearbejde, vil jeg mene, at man gøre det klart for sig selv, om det er noget man vil kunne vende sig til. Personligt har jeg altid haft det svært ved gruppearbejde, og vidste ikke hvor meget det fyldte inden jeg startede. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at gruppearbejde på CBS var noget helt andet end gruppearbejde i gymnasiet. På CBS har man rig mulighed for at finde en gruppe som man arbejder godt sammen med, og som man dele ambitionsniveau med, og så hjælper det meget at folk har mere eller mindre samme interesser. Når man starter bliver man placeret i en grupper, men hvis gruppen ikke fungere, kan man aldrig selv forsøge at danne en ny gruppe.

Mine råd

1
Hvis du ikke ved præcist hvad du skal, er HA almen rigtig godt! Selvom bachelor uddannelsen er bred, bliver du stadig specialiseret på samme måde som alle andre, når man kommer til kandidaten.

2
Når studiet starter, så vær åben over for alt det nye. Hvis du ønske at godt og socialt studiemiljø, så sørg for at deltage så meget socialt som muligt i starten.

3
Invester tid i dit studie! Selvom det er fristende at tage på Nexus hver torsdag med dine nye venner, og ligeledes give den gas i weekenden, og selvom det er fristende at tjene en masse penge ved at arbejde en masse, så sørg for at være med på studiet! Man kommer hurtigt bag ud, og mister hurtigt fodfæstet, hvis ikke man sørger for hele tiden at være med. Det bider dig bare HÅRDT i måsen når du når til eksaminerne, hvor du i forvejen vil have mere end rigeligt travlt! Hellere være foran til en start, og så tilpasse arbejdsmængden derfra.